19 augustus 2022. Er zijn verschillende interventies voor zwangere vrouwen in kwetsbare situaties ontwikkeld. Bij een optimaal gebruik van deze complexe gezondheidsinterventies verbetert de gezondheid en welzijn van moeder en kind. Echter, het is niet bekend of de interventies worden gebruikt zoals bedoeld en hoe ze zijn geïmplementeerd.

Wat hebben jullie onderzocht?

Welke factoren zijn van invloed op de implementatie van interventies voor zwangeren in kwetsbare situaties? Voor dit artikel hebben wij dit onderzocht vanuit het perspectief van zorg- en hulpverleners. Hiervoor hebben wij 39 interviews gehouden met zorgverleners in Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe) in de periode van februari 2019 tot en met april 2020.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

Zorgverleners gaven veel redenen waardoor een optimale implementatie wel of niet lukt. Daarnaast vonden een overkoepelend thema rondom de houding van de zorgverlener ten opzichte van vrouwen in een kwetsbare situatie. Zorgverleners vinden het belangrijk om zich onbevooroordeeld, open en benaderbaar op te stellen. We vonden echter ook stereotiepe opmerkingen en woorden van zorgverleners die kwetsbare zwangere vrouwen in een hokje plaatsten. Ook gaven zorgverleners aan zichzelf moeilijk te kunnen motiveren om kwetsbare zwangeren te motiveren.

Voorbeelden van factoren die een optimale implementatie beïnvloeden zijn onder andere; het moeilijk kunnen bereiken van de doelgroep, de inhoud van de interventie zelf die soms niet aansluit op de behoeftes van vrouwen. De samenwerking tussen zorgverleners die de implementatie beïnvloedt, of juist een factor als een gemeente of lokale overheid die barrières opwerpt om een interventie te gebruiken (bijvoorbeeld het niet altijd beschikbaar zijn van voorzorg).

Wat kunnen jullie hieruit concluderen?

Wij concluderen dat er nog veel aandacht moet worden besteed aan een goede implementatie van interventies voor vrouwen in een kwetsbare situatie. Ook weten we ondertussen uit ander onderzoek dat er genoeg interventies ontwikkeld zijn. Er is dus nu werk aan de winkel om deze interventies goed te implementeren en daarnaast veel aandacht te hebben als zorgverleners voor hun eigen houding en opvattingen ten opzichte van de doelgroep.

Wat kunnen we met deze resultaten binnen de geboortezorg?

Implementatie is belangrijk en verdient veel aandacht. Interventies kunnen door een slechte implementatie niet werken of zelf averechts uitpakken. En wees je als zorgverlener bewust van de vele factoren die het implementatieproces en uiteindelijk het succes van een interventie bepalen.

Meer lezen?