Door: Esther I. Feijen‑de Jong, Maria Dalmaijer, Relinde A. van der Stouwe, Danielle E. M. C. Jansen and J. Catja Warmelink, gepubliceerd op: 12/07/2022

Vanuit de afdeling Verloskunde Wetenschap doet de projectgroep Samen Kwetsbaar Samen Sterk onderzoek naar de (mate van) implementatie van interventies gericht op zwangeren  / jonge moeders in kwetsbare situaties. Als onderdeel hiervan zijn interviews met vrouwen verricht die zijn geanalyseerd en beschreven in een wetenschappelijk artikel en internationaal gepubliceerd in Reproductive Health. Het artikel geeft inzicht in de belevingswereld van vrouwen waarbij de rol / attitude van en samenwerking met de zorgverlener cruciaal voor vrouwen zijn.

Je kunt het artikel hier downloaden: Experiences and needs of women in vulnerable situations receiving additional interventions in maternity care