Lopend Onderzoek

Interventies bij kwetsbare zwangeren in het noorden van Nederland

Samen Kwetsbaar Samen Sterk

Identicificeren en verbeteren van interventies bij kwetsbare zwangere vrouwen in het noorden van Nederland

Doel

Het project Samen Kwetsbaar, Samen Sterk richt zich op interventies in de geboortezorg die ontwikkeld zijn voor kwetsbare zwangeren.

Het doel van het project is het verkrijgen van overzicht over de interventies die worden gebruikt in het noorden van Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe), de mate van implementatie van deze interventies en het verkrijgen van informatie over de belemmerende en bevorderende factoren die zorgverleners en kwetsbare zwangeren ervaren ten opzichte van de interventies. Daarnaast zullen we in twee VSV’s een interventie in de specifieke locale context verbeterd implementeren.

Dataverzamelingsmethoden

Om dit doel te bereiken worden verschillende dataverzamelingsmethoden gebruikt. Zo is er in 2019 een digitale vragenlijst uitgezet bij alle geboortezorgprofessionals in de negen VSV’s in het noorden. Ook hebben we 35 interviews gehouden met zorgprofessionals. Momenteel zijn we bezig met het interviewen van kwetsbare zwangeren. Daarnaast zijn we in twee VSV’s gesprekken aan het houden om een leergemeenschap te gaan vormen. Deze leergemeenschap heeft als doel om via participatief actie-onderzoek een interventie verbeterd te implementeren. Hierbij gebruiken wij de ACTion methodiek.

Lees hier het recent verschenen onderzoeksverslag.