Childbirth Network biedt informatie voor zwangeren en professionals in de geboortezorg

Childbirth Network is een innovatief netwerk met als doelstelling het stimuleren van samenwerking tussen zwangeren, zorgprofessionals en onderzoekers. Binnen het netwerk vindt een combinatie van onderzoek,  onderwijs en praktijk plaats, waarbij de zwangere centraal staat.

Wie zijn wij?

Childbirth Network is een innovatief netwerk met als doelstelling het stimuleren van samenwerking tussen zwangeren, zorgprofessionals en onderzoekers. Binnen het netwerk vindt een combinatie van onderzoek, onderwijs en praktijk plaats, waarbij de zwangere centraal staat.

Door onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden in een netwerk en een online platform willen we ervoor zorgen dat zwangeren zorg krijgen die werkt. Dit gebeurt door het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van onderzoek, onderwijs, begeleiding van studenten en door zorginnovatie. Deze samenwerking leidt tot meer ‘evidence-based’ werken en meer onderzoek naar thema’s die voor de dagelijkse praktijk belangrijk zijn.

In ons netwerk werken zorgverleners, zwangeren, onderzoekers en docenten dus samen aan onderzoek dat gebaseerd is op vragen uit de praktijk waarvan de resultaten de praktijk kunnen versterken. Dit wordt ook wel academische werkplaats genoemd. Verloskundigenpraktijk kunnen zich aan het Childbirth Network verbinden als academische praktijk. Academische praktijken participeren in onderzoek en initiëren zelf onderzoek. Een netwerk van academische praktijken draagt bij aan de implementatie van kennis en uitkomsten van praktijkgericht onderzoek en bevordert hiermee evidence based practice.

Het online platform van het Childbirth Network richt zich op vrouwen, zwangeren en hun partners, professionals die zorg verlenen rondom zwangerschap en geboorte, en studenten/docenten en onderzoekers aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Het Childbirth Network is een netwerk dat opereert vanuit de afdeling Verloskundige Wetenschap (Midwifery Science) van het AVAG/Amsterdam Public Health, onderdeel van het Amsterdam UMC.

Het project wordt geleid door Prof. dr. Corine Verhoeven en gecoördineerd door Sanne van Gaalen MSc en Tamar Kruit MSc. Het drietal wordt ondersteund door een Taskforce bestaande uit een docente en studente verloskunde, een senioronderzoeker, onderzoeksassistentes en een vormgever. Ook worden zwangere vrouwen (en hun partners) actief betrokken bij het project. Gezamenlijk streven we naar innovatie en ontwikkeling van samenwerking, activiteiten en producten binnen het Childbirth Network.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of via cbn@vumc.nl.