Het Childbirth Network biedt betrouwbare informatie voor zwangeren en professionals in de geboortezorg

Het Childbirth Network is een innovatief netwerk met als doelstelling het stimuleren van samenwerking tussen zwangeren, zorgprofessionals en onderzoekers. Binnen het netwerk vindt een combinatie van onderzoek, onderwijs en praktijk plaats, waarbij de zwangere centraal staat.

Uitgelicht

Resultaten IRIS studie bekend!

Eindelijk is het zover, de hoofdresultaten van de IRIS studie zijn bekend! Aanleiding en onderzoeksvraag Groeivertraging is een belangrijke risicofactor voor ziekte en sterfte onder…

Zwangeren gezocht voor Voluit Zwanger

‘Voluit Zwanger’ – onderzoek naar veerkracht tijdens en na de zwangerschap Voluit zwanger onderzoekt en versterkt veerkracht en psychisch welbevinden bij zwangere vrouwen. Veerkracht is…

VeCaS – Praktijken in Noord-Nederland gezocht

Ook bijdragen aan evidence based verloskunde in Nederland? En daarnaast inzicht krijgen in de werkwijze van de eigen praktijk? Doe dan nu mee aan VeCaS!…

Voluit zwanger – Praktijken gezocht

Bijdragen aan een onderzoek naar de vermindering van depressieve klachten en hieraan gerelateerde risico’s bij zwangeren? Doe dan nu mee aan het onderzoek Voluit zwanger.…

Gebruik maken van bestaande contacten binnen het Childbirth Network?

Gemakkelijk en snel de juiste doelgroep bereiken? Toegang tot bestaande onderzoeksdata? Inzicht in onderzoeksvragen uit de praktijk? Voer dan nu uw onderzoek uit in samenwerking met…

Zwanger Verhalen – Ervaringsverhalen rondom zwangerschap en geboorte

Lezen en luisteren hoe andere vrouwen hun zwangerschap en de geboorte van hun kind ervaren hebben? Herkenning vinden in de verhalen van andere vrouwen over…

Wat is het Childbirth Network?

De drie pijlers van Childbirth Network zijn onderzoek, onderwijs en praktijk. Door deze met elkaar te verbinden in een netwerk en een online platform willen we ervoor zorgen dat zwangeren zorg krijgen die werkt. Dit gebeurt door het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van onderzoek, onderwijs, begeleiding van studenten en door zorginnovatie. Deze samenwerking leidt tot meer ‘evidence-based’ werken en meer onderzoek naar thema’s die voor de dagelijkse praktijk belangrijk zijn.

In ons netwerk werken zorgverleners, zwangeren, onderzoekers en docenten samen aan onderzoek dat gebaseerd is op vragen uit de praktijk waarvan de resultaten de praktijk kunnen versterken. Het onderzoek binnen het Childbirth Network richt zich op de inhoud en kwaliteit van verloskundige zorg. De uitkomsten van dit onderzoek dienen ter verbetering van zorg en onderwijs. Zodat vrouwen en hun gezinnen tijdens de zwangerschap en geboorte weloverwogen keuzes kunnen maken die het beste passen bij henzelf en hun situatie.

Academische praktijken weten samen veel meer!

Academische praktijken vormen samen met opleidings- en kennisinstituten het Childbirth Network. Via de academische praktijken weten we waar verloskundigen in de praktijk tegenaan lopen en wat de vragen zijn waar ze antwoord op willen krijgen. Daarnaast bieden academische praktijken een academische stage/leeromgeving wat ten goede komt aan het onderwijs en zo ook weer aan de praktijk. Door praktijk, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden, willen we ervoor zorgen dat zwangeren zorg krijgen die werkt.
Naast de bijdrage van academische praktijken aan inzichten voor optimale cliëntgerichte zorg, ontvangen academische praktijken training om meer inzicht in hun eigen handelen te krijgen, en kunnen academische praktijken eigen vragen inbrengen voor onderzoek.

Ook een academische praktijk van het Childbirth Network worden? Meld je dan nu aan via het contactformulier.

Voor wie?

Het online platform van het CBN richt zich op zwangeren en hun partners, en professionals die zorg verlenen rondom zwangerschap en geboorte. Het platform is ook bedoeld voor studenten/docenten en onderzoekers aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Het doel van de website is:

  • informeren
  • het verbinden van wetenschap, onderwijs en praktijk, door uitwisseling van kennis en ervaringen

Op deze website vindt u: