Afgerond Onderzoek

Stimuleren van vaderbetrokkenheid in de geboortezorg

Wat onderzochten we?

In dit onderzoek hebben 12 verloskundigen in leernetwerken met elkaar nagedacht over het onderwerp vaderbetrokkenheid in de verloskundige zorg. Zij gingen aan de slag om vaderbetrokkenheid te vergroten en te stimuleren.

Wat is een leernetwerk?

Wat is een leernetwerk? In een leernetwerk gaan mensen samen aan de slag met een onderwerp uit de praktijk. Ze praten erover en maken plannen voor toepassing in de praktijk. Dit levert onderzoekers informatie op over wat daadwerkelijk werkt in de praktijk. En de deelnemers veranderen tegelijkertijd iets ten goede.

Wat was het doel van het onderzoek?

Omdat verloskundige zorg zich primair richt op zwangeren, is de rol van de vader vaak ondergeschikt. Toch willen vaders over het algemeen wel betrokken zijn en worden bij de verloskundige zorg en ook bij de zorg voor hun kind. Na de geboorte van een kind vervullen vrouwen vaker de zorgtaken dan mannen. Dat is niet erg als dat een bewuste keuze is. Maar uit onderzoek blijkt dat dit vaak niet de gewenste verdeling is.

Waarom was dit onderzoek belangrijk?

Als vaders in de zorg meer worden betrokken, wordt het vaders duidelijker dat zij een belangrijke rol te vervullen hebben. Verloskundigen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Ook kunnen ze aanstaande ouders stimuleren om de toekomstige rolverdeling te bespreken, zodat ouders hierin een bewustere keuze gaan maken.

Hoe zag het onderzoek eruit?

Twaalf verloskundigen gingen in twee leernetwerken in gesprek over het versterken van de vaderbetrokkenheid en het stimuleren van een gesprek over de toekomstige rolverdeling. In 1,5 jaar tijd kwamen ze drie keer samen en hadden ze tussendoor onderling contact over het onderwerp. Ze wisselden idee├źn met elkaar uit, planden concrete acties en voerden veel van de acties in de praktijk uit.

Door wie werd dit onderzoek gedaan?

Dr. Anna Seijmonsbergen-Schermers

Dr. Jens Henrichs

Prof. dr. Ank de Jonge

In samenwerking met Universiteit Utrecht:

Dr. Lianne Aarntzen en andere onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Verloskundigen werden zich door dit leernetwerk extra bewust van het belang van vaderbetrokkenheid. Deze bewustwording was belangrijk voor hen om in de praktijk veranderingen door te voeren. De verloskundigen veranderden veel kleine, maar ook grote, dingen in de praktijk. Op basis van hun eigen ervaringen stelden ze aanbevelingen op voor verloskundigen in het hele land en beroepsorganisaties. Deze aanbevelingen zijn aangeboden aan de betreffende organisaties. Ook is er materiaal ontwikkeld voor verloskundigen en voor zwangeren en hun partners.

Is er iets gedaan met de resultaten van het onderzoek?

Er zijn twee artikelen geschreven voor het tijdschrift voor verloskundigen en er is een webpagina aangemaakt voor zwangeren en hun partners. Ook zijn aanbevelingen aangeboden aan organisaties die met dit onderwerp bezig zijn of die meer aandacht aan dit onderwerp zouden kunnen besteden.