14 juni 2024. Vandaag houdt Ank de Jonge haar inaugurele rede aan de Rijksuniversiteit Groningen. De aanleiding is dat ze naast hoogleraar in Amsterdam nu ook in Groningen is aangesteld als hoogleraar. De Jonge hoopt op veel positieve aandacht voor de geboortezorg in het noorden van het land. Benieuwd naar wat ze gaat vertellen? Lees hier alvast een samenvatting van haar oratie! Het volledige rapport lees je hier: Bekend maakt bemind. Het belang van goede relaties in de geboortezorg.

Vrouwen in kwetsbare situaties hebben meer kans dat hun baby te klein is, te vroeg geboren wordt of zelfs overlijdt.

Zorgverleners doen erg hun best om deze risico’s op te sporen en vrouwen met speciale zorg te ondersteunen. Maar zitten deze vrouwen daar wel op te wachten? Ze staan niet altijd open voor deze zorg. Waarom niet? Omdat ze zich niet serieus genomen voelen, merken dat er op hen neergekeken wordt en alleen iets willen veranderen als ze daar zelf voor kiezen.

Veel zorgverleners zijn hoogopgeleid en leven in hun eigen bubbel

Ze hebben geen idee hoe het is om met weinig geld rond te komen of in een onveilige buurt te wonen. In ons onderzoek richten we ons op de kennis, vaardigheden en houding die zorgverleners nodig hebben om vrouwen in kwetsbare situaties te ondersteunen. Hoe is het met deze competenties gesteld en hoe kunnen we deze verbeteren samen met de vrouwen waarom het gaat?

Veel problemen die vrouwen in kwetsbare situaties hebben komen door een gebrek aan bestaanszekerheid. Deze vrouwen leven niet alleen met een onzekere gezondheid, maar ook met een onzekere woonsituatie, onzeker werk en een onzeker sociaal netwerk. Deze risicofactoren kunnen we niet oplossen binnen de geboortezorg. Als we serieus alle vrouwen en baby’s en hun families een kansrijke start willen geven, zullen de randvoorwaarden daarvoor moeten verbeteren.

Zorgverleners zijn meer dan alleen handen aan het bed

Goede relaties zijn niet alleen belangrijk tussen zorgverleners en vrouwen maar ook tussen zorgverleners onderling. Te vaak worden zorgverleners gezien als ‘handen aan het bed’ maar ze brengen een groot deel van hun leven door op het werk. Werk is niet alleen belangrijk om geld mee te verdienen of om de maatschappij een dienst te bewijzen, het is ook belangrijk voor een zinvol bestaan. Het goed hebben met elkaar op de werkvloer is daarom ook op zichzelf een belangrijk doel. En als zorgverleners een zinvol leven leiden op hun werk, zullen ze ook effectiever zijn en meer geneigd zijn het werk te blijven doen. Wij onderzoeken wat verloskundigen en andere zorgverleners  nodig hebben om hun werk te blijven doen.

Zinvol werk betekent ook de goede dingen doen

Veel medische ingrepen en diagnostische testen voegen maar weinig toe aan gezondheid in de geboortezorg. Maar ze vragen wel heel veel van de mensen en middelen in de zorg. Om een goede balans te vinden tussen preventie en medische zorg moeten we korte termijn uitkomsten afwegen tegen uitkomsten op de lange termijn, ervaringen van vrouwen en kosten. In het Integraal Zorgakkoord hebben we afgesproken ons meer te richten op wijkgerichte preventie en om onnodige medische ingrepen te verminderen.

In de praktijk lukt dat vaak niet vanwege de manier waarop de zorg is georganiseerd en gefinancierd

Wij onderzoeken hoe dat moet veranderen als we echt waardegedreven geboortezorg willen bieden. Dat is zorg die aansluit bij wat vrouwen nodig hebben, die niet onnodig duur is en waarbij het geld goed verdeeld is tussen verschillende onderdelen van de geboortezorg.

Wij gebruiken grote datasets om de lange termijn gevolgen te onderzoeken van zorg tijdens de zwangerschap en bevalling. Denk aan infecties bij kinderen, seksuele gezondheid van vrouwen en psychische gevolgen bij moeder en kind. Ook gebruiken we onderzoeksmethoden waarbij we de zorg verbeteren en evalueren tegelijkertijd. Dit doen we bijvoorbeeld samen met vrouwen met een verstandelijke beperking of die psychisch kwetsbaar zijn.

Wil je de oratie online volgen?

Als je er niet bij kunt zijn, volg haar oratie dan online vandaag van 16:00 – 17: 00 uur. Er wordt ook een video-opname gemaakt. Deze kun je binnenkort terugzien op de website van het Childbirth Network.