Lopend Onderzoek

Evaluatie beleid 41 weken zwangerschap

Wat onderzoeken we?

Sinds een paar jaar krijgen alle zwangeren de keuze om zich bij 41 weken te laten inleiden of nog even af te wachten. Voorheen was het landelijke beleid om een inleiding bij 42 weken aan te bieden. In deze studie onderzoeken we wat dit nieuwe beleid betekent voor zorgverleners, zwangeren, uitkomsten van de bevalling en ingrepen tijdens de bevalling.

Wat is een inleiding van de bevalling?

Bij een inleiding wordt de bevalling opgewekt. Er wordt dus niet gewacht totdat er vanzelf weeën ontstaan of totdat de vliezen breken. Sinds 2021 wordt in een landelijke richtlijn aanbevolen dat alle zwangeren kunnen kiezen voor een inleiding bij 41 weken. Ook kunnen ze kiezen te wachten en de bevalling niet op te wekken.

Wat is het doel van het onderzoek?

In de richtlijn werd alleen gekeken naar het effect van inleiden op uitkomsten bij zwangeren die 41 weken worden. Meer inleidingen hebben echter ook invloed op de gehele geboortezorg. Het is nog niet duidelijk wat de verandering in beleid betekent voor zorgverleners, zwangeren, uitkomsten en ingrepen in de gehele geboortezorg.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Door deze nieuwe richtlijn verandert er veel. Het is alleen nog niet duidelijk welke positieve en negatieve veranderingen er zijn opgetreden. Het is belangrijk dat dit wordt geëvalueerd, zodat mogelijke grote negatieve veranderingen worden opgemerkt en het beleid aangepast kan worden als dit nodig is. Hierdoor kan de geboortezorg verbeteren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Er worden verschillende onderzoeken uitgevoerd:

  • Mening van zorgverleners over de richtlijn (vragenlijst): wat vinden zorgverleners van de richtlijn en het nieuwe beleid en welke impact heeft het op hen?
  • Counseling door zorgverleners over inleiden bij 41 weken (vragenlijst): hoe voeren zorgverleners het counselingsgesprek en welke tools gebruiken ze?
  • Ervaringen van zwangeren (vragenlijst): is er een verschil in bevallingservaring en ervaren communicatie, begeleiding en keuzes bij een inleiding vanaf 41 weken vergeleken met een spontane start?
  • Uitkomsten en ingrepen (Perined-dataset): wat is er veranderd in uitkomsten en ingrepen sinds de invoering van het nieuwe beleid?
  • Verschillen in protocollen (protocollenonderzoek): wat zijn de verschillen in internationale en regionale protocollen over beleid rond 41 weken zwangerschap?

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Dr. Anna Seijmonsbergen-Schermers en Prof.Dr. Corine Verhoeven in samenwerking met een team van onderzoekers van verschillende universiteiten.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Dr. Anna Seijmonsbergen-Schermers: a.seijmonsbergen@amsterdamumc.nl