Lopend Onderzoek

Samen voor Gezondheid 2

Waar staat de afkorting SMOOTH voor?

SMOOTH staat voor: Social Maternity care: a cOmbined medical and psychOsocial approach for a healTHy start of life

Wat onderzoeken we?

We doen onderzoek naar hoe we twee veelbelovende regionale initiatieven uit Groningen en Zuid-Limburg, gericht op het verbeteren van uitkomsten voor kwetsbare vrouwen en hun pasgeborenen, kunnen aanpassen om deze landelijk te kunnen gaan uitrollen. Daarnaast onderzoeken we wat de impact gaat zijn van de geoptimaliseerde aanpakken op het welzijn en de zelfsturing van zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kind in beide regio’s.

Wat is ‘kwetsbaarheid’ bij zwangere vrouwen?

Volgens de definitie van Rotterdam* verstaan we onder een kwetsbare zwangere vrouw, een zwangere vrouw bij wie de professional uit het sociale of medische domein één of meerdere (psycho)sociale of medische risicofactoren gesignaleerd heeft, die de zwangerschap negatief kunnen beïnvloeden.

*Definitie kwetsbaarheid – zwangere vrouwen Gemeente Rotterdam: A. Wulffraat en L. Blanchette | Erasmus MC: L. Bertens, H. Ernst, L. van der Meer, H. de Graaf en E. Steegers

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van Samen voor Gezondheid 2 is:

  • Het realiseren van duurzame implementatie van 2 verschillende aanpakken (Kansrijke Start Groningen en Kansrijke Start Zuid-Limburg) in co-creatie met een interdisciplinair team van professionals en ervaringsdeskundigen en om zo te komen tot aanbevelingen voor landelijke uitrol
  • Het vergelijken van de impact van de twee geoptimaliseerde aanpakken op het welzijn en zelfsturing van zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kind, evenals de perinatale “moeder- en kind uitkomsten” in beide regio’s

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

We weten niet welke factoren van een aanpak bijdragen aan een duurzame implementatie om bij te dragen aan adequate zorg voor vrouwen in kwetsbare situaties. Ook weten we nog niet wat de impact van de aanpak zal zijn op het welzijn en de zelfsturing van zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kind.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek met mixed-methods bestaat uit 4 onderdelen met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksdesigns onder vrouwen in kwetsbare situaties én professionals in de kraam- en sociale domein in de regio’s Groningen en Zuid-Limburg.

In deel 1 ontwikkelen we duurzame implementatiestrategieën op basis van de resultaten uit het Samen Voor Gezondheid 1-project, in co-creatie met professionals (n=100) en vrouwen (n=20), met behulp van de A-EBCD techniek. Vervolgens zullen deze strategieën worden toegepast in Groningen en Zuid-Limburg.

In deel 2 monitoren we de effectiviteit van de implementatiestrategieën met een procesevaluatie. Daarom voeren we een multiple-case study uit met een steekproef van zwangere vrouwen (n=48) en een vragenlijstonderzoek onder alle betrokken professionals.

In deel 3 monitoren we de impact van de aanpakken op de perinatale uitkomsten voor moeder en kind (effectevaluatie). Daarvoor voeren we een cohortstudie uit onder vrouwen (n=6000) met behulp van medische dossiers. Daarnaast onderzoeken we de percepties van beide aanpakken van betrokken professionals (n=24-30) en vrouwen (n=48) met behulp van de Most Significant Change techniek.

In deel 4 zullen we de resultaten synthetiseren en in een bredere context van sociale verloskunde plaatsen. Daarnaast doen we aanbevelingen voor de aanpak en duurzame implementatie.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door

Dr. Esther I. Feijen-de Jong en Dr. Kaying Li-Kan UMCG van de Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg, sectie Verloskundige Wetenschap en

Prof. dr. Marianne J. Nieuwenhuijze, Dr. Marijke J.C. Hendrix, Darie Daemers en Jessie Lemmens MSc. van Zuyd Hogeschool, lectoraat Midwifery Science

Wie kunnen er meedoen?

Zwangere vrouwen, geboortezorgprofessionals en hulpverleners sociaal domein binnen de gemeente Groningen kunnen meedoen.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Geboortezorgprofessionals/ hulpverleners sociaal domein (bijvoorbeeld verloskundigen):

  • Deelnemen aan de werving van zwangere vrouwen voor de multiple case studie
  • Deelnemen door het invullen van vragenlijsten voor de procesevaluatie van de geoptimaliseerde aanpak
  • Deelname aan de impactstudie/dossieronderzoek

 

Zwangere vrouw

  • Deelname aan de multiple case study en de most significant change study door hun ervaringen met psychosociale ondersteuning tijdens en na hun zwangerschap te delen in interviews

Hoe ver is het onderzoek nu?

We zijn net (tweede helft 2023) begonnen met deel 2 van het onderzoek, waarbij we nu zwangere vrouwen aan het werven zijn om hun ervaringen met ondersteuning tijdens de zwangerschap met ons te delen, daarnaast zijn we gestart met het opzetten van de procesevaluatie onder geboortezorg professionals.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Alle resultaten zullen worden samengevat in deel 4, dat op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2025 wordt gerapporteerd.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Dr. Esther I. Feijen-de Jong via e.i.feijen-de.jong@umcg.nl of Dr. Kaying

Li-Kan via k.kan@umcg.nl

Wil je meedoen?

Stuur dan een email naar Dr. Kaying Li-Kan: k.kan@umcg.nl