Het doel van dit onderzoek is het geven van een overzicht van de gebruikte interventies voor zwangeren (in kwetsbare situaties) in Noord-Nederland, het vaststellen van de implementatiegraad van interventies per VSV en het beschrijven van aspecten van kwetsbaarheid in de zwangerschap.

  • Dr. Catja Warmelink – psycholoog
  • Drs. Relinde van der Stouwe – verloskundige, cultureel antropoloog
  • Maria Dalmaijer MSc – verloskundige, onderwijskundige
  • Dr. Danielle Jansen – socioloog
  • Dr. Esther Feijen-de Jong – verloskundige, gezondheidswetenschapper.

De auteurs werken allen als onderzoekers bij Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde, afdeling Verloskundige Wetenschap te Groningen.
CW, RvdS, MD en EF zijn tevens docent aan de Verloskunde Academie te Groningen; DJ doceert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMW (project nummer 543000201) en de Verloskunde Academie Amsterdam Groningen.
Februari 2021