Waar gaat het artikel over?

Het artikel gaat over onderzoek naar het inzetten van interventies, zoals bijvoorbeeld hulp bij stoppen met roken, voor kwetsbare zwangeren in Noord-Nederland. Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met zorgverleners om te achterhalen welke factoren van invloed zijn op het inzetten van zulke interventies.

Uit het onderzoek bleek dat de houding van zorgverleners ten opzichte van kwetsbare zwangere vrouwen belangrijk is voor het slagen van een interventie. Bijvoorbeeld stereotiepe opmerkingen en vooroordelen over kwetsbare zwangeren. Zorgverleners hebben dus een belangrijke invloed op de toegang tot en het gebruik van zorg door kwetsbare groepen.

Door wie is dit artikel geschreven?

Het artikel is geschreven door Esther I. Feijen-de Jong, J. Catja Warmelink, Relinde A. van der Stouwe, Maria Dalmaijer,  Danielle E. M. C. Jansen.

Waar kun je het lezen?

Het Engelstalige artikel heet Interventions for vulnerable pregnant women: Factors influencing culturally appropriate implementation according to health professionals: A qualitative study

Het artikel is te lezen in PLOS ONE. Download het artikel hiernaast.

Uit welk onderzoek komt de data?

Het onderzoek heet  Samen Kwetsbaar Samen Sterk en is van de afdeling verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC.

Meer informatie

Lees het artikel Ervaringen en behoeften van kwetsbare vrouwen bij interventies tijdens de zwangerschap