gepubliceerd op: 17/05/2024

Waar gaat het artikel over?

Het wetenschappelijke artikel gaat over onderzoek naar bloedverlies tijdens de bevalling en het weghalen van de placenta na de bevalling. Uit het onderzoek blijkt dat dit samenhangt met een afname in het aantal bevallingen dat thuis plaats vindt.

De laatste jaren stijgt het aantal vrouwen dat veel bloed verliest na de bevalling. Ook neemt het aantal operaties toe waarbij de gynaecoloog de placenta (moederkoek) moet verwijderen in plaats van dat de placenta vanzelf geboren wordt. Onderzoekers van de afdeling Verloskundige Wetenschap onderzochten of deze stijging zou kunnen komen door een toename van verschillende ingrepen, namelijk; het geven van oxytocine (het zwangerschapshormoon wat via een infuus toegediend wordt voor het opwekken van weeën), een keizersnede en pijnstilling. Maar dit bleek nauwelijks het geval te zijn. Wel vonden de onderzoekers een samenhang met het aantal thuisbevallingen. Het aantal bevallingen dat thuis plaats vindt neemt namelijk steeds meer af. Het bleek dat deze afname in thuisbevallingen bijdroeg aan de stijging van veel bloedverlies en het operatief verwijderen van de placenta. Deze stijging zou waarschijnlijk minder groot geweest zijn als het aantal thuisbevallingen niet was gedaald. Voor vrouwen die al eens eerder bevallen zijn, geldt dit niet.

Door wie is het artikel geschreven?

Het wetenschappelijke artikel is geschreven door Anna E. Seijmonsbergen-Schermers, Lilian L. Peters, Suze Jans, Corine J. Verhoeven en Ank de Jonge

Waar kun je het artikel lezen?

Het Engelstalige artikel heet Decline in home births associated with faster increase in trend of postpartum haemorrhage and manual removal of the placenta en is gepubliceerd in Sexual & Reproductive Healthcare

Hoe is de data verzamelt?

De gegevens van ruim 800.000 vrouwen die tussen 2000 en 2014 zijn bevallen zijn gebruikt voor dit onderzoek. Deze gegevens zijn geregistreerd in PERINED (landelijke registratie van gegevens over de geboortezorg).

Lees meer 

Wetenschappelijk artikel: Aantal vrouwen dat veel bloed verliest tijdens bevalling gestegen

Afgerond onderzoek. Verschillen in ingrepen tijdens de bevalling