gepubliceerd op: 11/04/2024

Waar gaat het artikel over?

Het artikel gaat over onderzoek naar de bevallingservaring. In dit onderzoek is gekeken naar het vervelend ervaren van emotionele druk, onvriendelijkheid/verbaal geweld, ruwe behandeling/lichamelijk geweld, gebrek aan communicatie, gebrek aan steun, gebrek aan keuzes en discriminatie tijdens de bevalling. Uit het onderzoek bleek dat 45% van de vrouwen die voor het eerst bevielen ten minste één vervelende situatie had meegemaakt van niet-respectvolle zorg tijdens de bevalling. Voor vrouwen die niet voor het eerst bevielen was dit 27%. Gebrek aan keuzes werd het vaakst genoemd, gevolgd door gebrek aan communicatie. Emotionele druk en discriminatie werden door beide groepen vrouwen het minst vaak (als vervelend) ervaren.

Deze ervaringen kwamen vaker voor bij ongeplande medische handelingen, zoals bij de overdracht naar het ziekenhuis, of bij een ongeplande keizersnede. Een verklaring hiervoor kan zijn dat in zulke situaties ook vaker sprake is van haast of stress en meer fysiek contact. De onderzoekers stellen dat dit geen excuus is. Het is ethisch en voor de wet verplicht om toestemming te vragen voordat een medische handeling wordt uitgevoerd. Tot slot geven de onderzoekers mee aan zwangeren dat het goed is om je voor te bereiden op de bevalling, hierover in gesprek te gaan met je zorgverlener, en je ervan bewust te zijn dat voor elke behandeling jouw toestemming nodig is. Als zorgverlener is het belangrijk om je ervan bewust te zijn dat vrouwen bepaalde situaties als vervelend ervaren.

Door wie is het artikel geschreven?

Het wetenschappelijke artikel is geschreven door verloskundige en onderzoeker in opleiding Denise Leijerzapf. Dit deed zij samen met Marit S. G. van der Pijl, Martine H. Hollander, Elselijn Kingma, Ank de Jonge & Corine J. M. Verhoeven.

Waar kun je het artikel lezen?

Het Engelstalige artikel heet Experienced disrespect & abuse during childbirth and associated birth characteristics: a cross-sectional survey in the Netherlands en is gepubliceerd in BMC Pregnancy and Childbirth.

Hoe is de data verzamelt?

Eind 2020 vulden meer dan 13.000 vrouwen een vragenlijst in over hoe zij de zorg tijdens hun bevalling in Nederland hebben ervaren.

Lees meer over respectvolle geboortezorg

Marit van der Pijl promoveerde in 2023 op dit onderwerp. Lees over de eerste resultaten naar bevallingservaring van 13.000 vrouwen.