Door: Marleen Voogd - ten Have, gepubliceerd op: 04/04/2024

Op dit moment zit ik in het derde jaar van de opleiding tot verloskundige in Groningen en heb ik al veel verschillende stages gelopen in eerstelijns verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen. Tijdens deze stages ben ik iedere keer weer enorm dankbaar voor het feit dat ik aanwezig mag zijn tijdens zo’n bijzondere tijd in het leven van cliënten. Zelf heb ik drie kindjes thuis en uit eigen ervaring weet ik dat het niet vanzelfsprekend is om een extra persoon toe te laten tijdens de bevalling. Toch heb ook ik tijdens mijn tweede bevalling mogen ervaren dat het enorm waardevol kan zijn om iemand in opleiding bij je bevalling te hebben.   

De opleiding tot verloskundige

Om een beeld te geven van wie er eigenlijk aan je bed staat: de opleiding tot verloskundige is een vierjarige voltijd Hbo-opleiding kun je in Nederland in Maastricht, Rotterdam, Amsterdam en Groningen volgen. Het is een numerus fixus opleiding met een selectieprocedure. Deze opleiding bestaat voor een groot deel uit stages. Het is een vak dat, naast een heel stuk theorie, in de praktijk geleerd moet worden. Vanaf het eerste jaar ga je direct op stage om het werkveld te leren kennen en vaardigheden in de praktijk te oefenen. Door de ervaring die de student verloskunde tijdens stages opdoet, kan hij/zij na de opleiding direct aan de slag als zelfstandig zorgprofessional. Als je zelf in verwachting bent, kun je een student verloskunde tegenkomen tijdens het spreekuur, de bevalling en in het kraambed. Tijdens de verloskundige stages moet een student verloskunde op dit moment onder andere 450 prenatale consulten uitvoeren, 60 bevallingen begeleiden en 120 kraamvisites doen.

Verantwoordelijkheden van een student verloskunde

Een student verloskunde zal meekijken met de verloskundige, voert gesprekken en zal ook zelf medische handelingen verrichten. Dit alles gebeurt altijd alleen indien jij hiermee akkoord bent en onder supervisie van de verloskundige. Voordat de student in de praktijk medische handelingen uitvoert, heeft hij/zij deze handelingen tijdens de opleiding geoefend en hiervoor een toets behaald. Daarnaast zijn studenten gehouden aan dezelfde ethische regels als beëdigd verloskundigen. Dit betekent dat ook zij een beroepsgeheim hebben (1).  

Wel of niet een student verloskunde bij je bevalling?

Om een beeld te krijgen van jullie bevalwensen worden er tijdens de prenatale controles verschillende vragen gesteld: ‘Waar wil je bevallen? Hebben jullie specifieke wensen ten aanzien van de bevalling? En wie zijn er bij de bevalling?’ Bij deze laatste vraag wordt vaak ook besproken of er eventueel een student verloskunde bij de bevalling aanwezig mag zijn.  

Tijdens de bevalling kan een student verloskunde jullie extra aandacht en steun bieden. Wat we weten is dat continue begeleiding of ondersteuning helpen eventuele stresshormonen en angstgevoelens te onderdrukken. Hierdoor maak je meer natuurlijke pijnstillers aan en kunnen de baringshormonen beter hun werk doen (2). Als de verloskundige een drukke dienst heeft en tussendoor nog kraamvisites moet rijden, administratie doet of telefoontjes pleegt, kan de student verloskunde zich op jullie concentreren. Ze kan helpen de geboorte-omgeving intiemer en rustiger te maken, je helpen door tegendruk te geven bij rugweeën of je af en toe wat drinken of een warme kruik aan te bieden. Vindt je partner de bevalling spannend? Wellicht kan de student verloskunde hem of haar helpen door tips te geven.  

Ook als je wordt overgedragen naar het ziekenhuis vanwege bijvoorbeeld een pijnstillingswens of omdat jullie kindje in het vruchtwater heeft gepoept, kun je een student verloskunde altijd vragen of het mogelijk is dat zij toch bij jullie blijft tijdens dit tweede deel van de bevalling. Ook als de (24-uurs) dienst van de verloskundige er op zit en ze overdraagt aan een collega, kan de student verloskunde soms bij jullie blijven. Een bekend en vertrouwd gezicht kan jullie enorm helpen.  

Mijn eigen ervaring als verloskunde student

In het kraambed krijg ik van stellen vaak terug dat ze het als erg prettig hebben ervaren dat ik bij de bevalling aanwezig was. Een vast gezicht, rust en extra hulp worden vaak gewaardeerd. Ik heb zelfs al een aantal bevallingen mogen begeleiden van bekenden. Zoals laatst die van mijn eigen neefje. Dit vond ik super bijzonder en een enorme eer.  

Een extra paar handen en ogen biedt dus veel voordelen. Voordelen voor jullie als aanstaande ouders, fijn voor de student verloskunde zelf en enorm belangrijk voor de toekomst van de verloskunde! Weet dat je hierin een eigen keuze mag maken. Het is jouw bevalling. Ook mag je altijd nog op je keuze terugkomen. 

Lees en kijk meer:

Folder Academie Verloskunde Amsterdam Groningen:
https://www.verloskunde-academie.nl/wp-content/uploads/2023/02/230202_AVAG_Folder_vio_100x210_DEF_WEB.pdf 

Video’s Academie Verloskunde Amsterdam Groningen: 

Bronnen:
  1. Gedragscodes Academie Verloskunde Amsterdam Groningen:  

https://studiegids.verloskunde-academie.nl/gedragscodes/ 

      2. Artikel Childbirth Network: 

https://www.childbirthnetwork.nl/publicaties/wat-zijn-manieren-om-baringspijn-te-verlichten-zonder-medicatie/