Door: Jens Henrichs en Sophie Bolt, in samenwerking met de persvoorlichting UMCG en het Childbirth Network, gepubliceerd op: 14/05/2024

Waar gaat het artikel over?

Het artikel gaat over onderzoek naar onbedoelde zwangerschappen en de gezondheid van moeder en baby bij de bevalling. De uitkomst van dit onderzoek is dat een onbedoelde zwangerschap een groter risico geeft op een mindere gezondheid bij de bevalling.

Uit het onderzoek bleek dat er bij een onbedoelde zwangerschap een iets grotere kans is op vroeggeboorte en op het inleiden van de bevalling. De pasgeborenen hadden een iets grotere kans op een ‘te laag’ geboortegewicht (een laag gewicht voor de zwangerschapsduur). Ook gaat het direct na de geboorte iets minder goed met de pasgeboren baby’s bij een onbedoelde zwangerschap. De kans op een keizersnede was juist iets kleiner.

Volgens de onderzoekers spelen mogelijk verschillen in inkomen en in opleiding een belangrijke rol. Ook de stress tijdens de zwangerschap kan invloed hebben op de gezondheid van moeder en baby. Het is daarnaast ook mogelijk dat vrouwen die ongepland zwanger raakten een ongezondere leefstijl hadden voor de zwangerschap, wat het risico op een mindere gezondheid kan verhogen.

De onderzoekers adviseren daarom dat zorgverleners op maat gemaakte zorg aanbieden. Dit los van het feit of de zwangerschap bedoeld was of niet.

Door wie is het artikel geschreven?

Het wetenschappelijke artikel is geschreven door Amke M.G. van Tintelen, Danielle E.M.C. Jansen, Sophie H. Bolt, J. Catja Warmelink, Corine J. Verhoeven, Jens Henrichs.

Dit zijn onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, de Academie voor Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG) en expertisecentrum Fiom.

Waar kun je het artikel lezen?

Het Engelstalige artikel heet “The Relation Between Unintended Pregnancy and Perinatal Outcomes in Low-Risk Pregnancies: A Retrospective Registry Study in the Netherlands” en is gepubliceerd in Journal of Midwifery and Women’s Health.

Hoe is de data verzamelt?

Voor dit onderzoek zijn de gegevens van ruim 9800 moeder-kind paren gebruikt. Deze grootschalige studie maakte gebruik van gegevens van vrouwen uit VeCaS (Verloskundig Casusregistratie Systeem); dit is een registratiesysteem om gegevens uit verloskundigenpraktijken over het beloop van zwangerschap, bevalling en kraambed te verzamelen. Het ging hierbij om gegevens van moeders met laag-risico zwangerschappen die tussen 2012 en 2020 eerstelijns verloskundige zorg kregen (van de verloskundige uit de wijk).

Lees meer 

Het onderzoek naar onbedoelde zwangerschappen

Wat is VeCaS?

Unintended pregnancy: greater risk of poorer pregnancy outcomes