Lopend Onderzoek

Dataverzameling gezonde zwangeren, de baring en het kraambed

Wat onderzoeken we?

Binnen VeCaS (Verloskundig Casusregistratie Systeem) is het mogelijk om bepaalde gegevens van zwangere vrouwen te verzamelen en te gebruiken voor onderzoek naar de gezonde zwangere, haar baring en haar kraambed.

Wat is VeCaS?

VeCaS is een registratiesysteem om gegevens uit verloskundigenpraktijken over het normale beloop van zwangerschap, baring en kraambed te verzamelen.

Wat is het doel van het onderzoek?

VeCaS heeft als doel om gegevens uit verloskundigenpraktijken te verzamelen en te interpreteren zodat deze ingezet kunnen worden voor het maken van passende zorg voor zwangeren met een laag risico (de gezonde zwangere). Met gegevens over het normale beloop van zwangerschap, baring en kraambed kan VeCaS bijdragen aan vraagstukken die leven in de verloskunde praktijk. Vragen die opgepakt worden zijn onder andere: hoe is het bloeddrukbeloop in de zwangerschap, hoe is de gewichtstoename in de zwangerschap voor vrouwen uit verschillende BMI-klassen, is een verhoogd BMI een onafhankelijke voorspeller voor meer zorggebruik in de zwangerschap?

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Eerstelijns verloskundigenpraktijken verzamelen in hun registratiesysteem dagelijks heel veel informatie over zwangerschappen, baringen en kraambedden. Een gedeelte van deze informatie wordt verzameld in het landelijk registratiesysteem Perined, maar veel informatie wordt niet gebruikt voor onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn de werksituatie van de zwangere vrouw en haar partner, het verloop van zwangerschapsconsulten met bloeddruk, gewicht, urineonderzoek, ligging en groei van de baby, contactmomenten tijdens de bevalling en het herstel van de kraamvrouw (fysiek en psychisch). Juist deze gegevens kunnen waardevolle inzichten bieden in het verloop van zwangerschap, baring en kraambed, mits deze gegevens eenduidig en betrouwbaar worden gerapporteerd.

Naast dat de gegevens gebruikt worden voor onderzoek is het ook mogelijk om meer inzicht te krijgen in de gegevens van de eigen praktijk en regio.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Deelnemende verloskundigenpraktijken verzamelen gegevens over zwangerschap, bevalling en kraambed van iedere vrouw in een digitaal dossier. Voor het registreren van deze gegevens is een handleiding ontwikkeld zodat de gegevens op de juiste manier worden geregistreerd.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

VeCas is een samenwerkingsverband van de AVM en de AVAG. Prof. dr. Corine Verhoeven en Geert Zeegers zijn de onderzoeksleiders.

Wie kan er meedoen?

Alle verloskundigenpraktijken die gebruik maken van Orfeus en Vrumun kunnen meedoen.

Wat wordt er verwacht van deelnemende praktijken?

Verloskundigen uit VeCaS-praktijken vragen hun cliënten om toestemming voor het geanonimiseerd gebruik van hun patiëntendossiers voor wetenschappelijk onderzoek. Uit deze VeCaS-praktijken wordt een continue datastroom uit patiëntendossiers naar een VeCaS-databank verwezenlijkt.

Hoe ver is het onderzoek nu?

Sinds de start in 2012 zijn er ruim 30 praktijken over heel Nederland die gecodeerde gegevens aanleveren en samen werken aan een database van op dit moment ruim 44.000 casus.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Inzichten die VeCaS kan opleveren zullen via verschillende wegen verspreid worden: wetenschappelijke publicaties, presentaties, onderwijs en direct in de praktijk (spiegelinformatie eigen verloskundig handelen).

Een voorbeeld waarbij gebruik is gemaakt van VeCaS gegevens is een onderzoek naar het verband tussen BMI en zorggebruik van zwangere vrouwen. De onderzoekers waren benieuwd of Nederlandse obese zwangere vrouwen in meer of mindere mate gebruik zouden maken van eerstelijns verloskundige zorg tijdens de zwangerschap dan vrouwen met een andere BMI klasse. Uit de resultaten blijkt BMI geen relevante voorspeller te zijn van de vastgestelde variatie in start van de zorg en het aantal prenatale consulten en telefoontjes.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Voor vragen over VeCas neem je contact op met het Childbirth Network via info@childbirthnetwork.nl of met Bert Zeegers via b.zeegers@av-m.nl.

Wil je als praktijk deelnemen aan VeCaS?

Neem dan nu contact op via info@childbirthnetwork.nl