Waar gaat het artikel over?

Nederland en België behoren tot de eerste landen die niet-invasieve prenatale testen (NIPT) aanbieden als screeningstest in de eerste lijn. Het artikel gaat over onderzoek naar de besluitvorming en redenen van zwangere vrouwen die in Nederland of België voor NIPT kozen.

De belangrijkste redenen om te kiezen voor de prenatale test waren in beide landen vergelijkbaar, bijvoorbeeld: “Ik wil er zeker van zijn dat mijn kind geen down-, edwards- of patausyndroom (trisomie 21, 18 of 13.) heeft” en “Ik wil zoveel mogelijk informatie over de gezondheid van mijn baby”. Ook ervaart de meerderheid van zowel de Nederlandse als de Belgische respondenten de kosten van NIPT niet als een belemmering om voor de test te kiezen. Maar er kwamen ook verschillen voor tussen de Nederlandse en Belgische respondenten.

  • Meer Nederlandse (24%) dan Belgische (12%) respondenten kozen voor de optie van prenatale screening om zich te kunnen voorbereiden op de geboorte van een kind met trisomie 21, 18 of 13.
  • Meer Nederlandse respondenten gaven aan geen maatschappelijke druk te voelen om de screening te doen dan Belgische respondenten (88% vs. 77%).
  • Meer Nederlandse dan Belgische respondenten maakten een geïnformeerde keuze voor NIPT (83% vs. 59%)
  • Van de Nederlandse respondenten heeft 87% haar keuze voldoende overwogen, tegenover 70% van de Belgische respondenten.
  • Slechts 16% van de Nederlandse respondenten, tegenover 42% van de Belgische respondenten, is het ermee eens dat ouders door de samenleving worden veroordeeld voor het hebben van een kind met downsyndroom.
  • De meerderheid van de Nederlandse vrouwen (62%) vond dat de organisatie van zorg en ondersteuning voor kinderen met downsyndroom in Nederland goed geregeld is, terwijl slechts een minderheid van de Belgische vrouwen (23%) vond dat dit in België het geval was.
  • Belgische respondenten zijn het vaker oneens met de stelling dat downsyndroom geen ernstige aandoening is dan Nederlandse respondenten (81% vs. 64%).

De onderzoekers concludeerden dat verschillen in de besluitvorming van vrouwen over NIPT en de aandoeningen kunnen worden beïnvloed door de wijze van counselen (het informatiegesprek over NIPT) en specifieke maatschappelijke en culturele verschillen tussen de landen.

Door wie is het artikel geschreven?

Het wetencshappelijke artikel is geschreven door Lore Lannoo, Karuna R. M. van der Meij, Mireille N. Bekker, Luc De Catte, Sarah Deckers, Koenraad Devriendt, Nele Roggen, Robert-Jan H. Galjaard, Janneke Gitsels-van der Wal, Merryn V. E. Macville, Linda Martin, Erik A. Sistermans, Kristel Van Calsteren, Joachim Van Keirsbilck, Neeltje Crombag, Lidewij Henneman.

Waar kun je het artikel lezen?

Het Engelstalige artikel heet A cross-country comparison of pregnant women’s decision-making and perspectives when opting for non-invasive prenatal testing in the Netherlands and Belgium en kun je hiernaast downloaden. Ook is het te lezen in Prenatal Diagnosis.

Op welke manier zijn de gegevens verzameld?

In beide landen werd zwangere vrouwen gevraagd deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek voordat zij besloten of zij voor NIPT zouden kiezen.

Lees meer over NIPT

Kies jij voor de NIPT-test? Drie vrouwen delen hun keuze. – Childbirth Network

Wetenschappelijk artikel: Hoe kijken zwangere vrouwen aan tegen de NIPT? – Childbirth Network

In gesprek met verloskundige en onderzoeker dr. Janneke Gitsels over de keuze voor de NIPT-test – Childbirth Network

De kwaliteit van het gesprek over screening op afwijkingen: wat vindt de zwangere? – Childbirth Network