Waar gaat het artikel over?

In het artikel beschrijven de onderzoekers hoe zwangere vrouwen kijken naar de NIPT. De NIPT (Niet Invasie Prenatale Test) is een bloedtest tijdens de zwangerschap om bepaalde afwijkingen te ontdekken, zoals het Downsyndroom. In het onderzoek is gekeken naar drie punten. 1. Maken vrouwen een geïnformeerde keuze voor de NIPT? Oftewel, zijn vrouwen vooraf goed geïnformeerd over de test? 2. Hadden ze in hun beleving voldoende keuzevrijheid om voor de NIPT te kiezen? 3. Wat is hun visie op (een kindje met) Downsyndroom?

751 zwangere vrouwen uit heel Nederland vulden een vragenlijst in na het informatiegesprek (counseling) met hun verloskundige of gynaecoloog over de NIPT. Uit de vragenlijst bleek ruim 75 procent van de vrouwen een goed geïnformeerde keuze te maken voor de NIPT. De meerderheid van de vrouwen (87,7%) voelde geen maatschappelijke druk om zich te laten testen. De belangrijkste reden voor de deelnemers om de screening te doen was “geruststelling zoeken”. De belangrijkste reden om de screening niet te doen was “elk kind is welkom”.

Om een geïnformeerde beslissing te nemen voor de NIPT is het belangrijk dat het gesprek waarin vrouwen en hun partners geïnformeerd worden van goede kwaliteit is. Het is daarin belangrijk om in het gesprek rekening te houden met persoonlijke waarden en de keuzevrijheid. Om zwangere vrouwen in staat te stellen zonder druk een geïnformeerde keuze te maken, is goede zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap van cruciaal belang.

Door wie is dit artikel geschreven?

Het artikel is geschreven door: Karuna R M van der Mei, Annabel Njio, Linda Martin, Janneke T Gitsels-van der Wal, Mireille N Bekker, Elsbeth H van Vliet-Lachotzki, A Jeanine E M van der Ven, Adriana Kater-Kuipers, Danielle R M Timmermans, Erik A Sistermans, Robert-Jan H Galjaard, Lidewij Henneman en Dutch NIPT Consortium, gepubliceerd op: 30/06/2022

Waar kun je het artikel lezen?

Het Engelstalige artikel heet: Routinization of prenatal screening with the non-invasive prenatal test: pregnant women’s perspectives.

Het is gepubliceerd op 31 augustus 2021 in: European Journal of Human Genetics volume. Download het artikel hiernaast.

Uit welk onderzoek komt de data?

Dit onderzoek is een onderdeel van de TRIDENT-2 studie. Voor het onderzoek deden 28 verloskundigenpraktijken en 5 ziekenhuizen mee. Zij deelden de vragenlijsten uit aan vrouwen die een gesprek hadden over screening op afwijkingen tijdens de zwangerschap.

Kies jij voor de NIPT?

Lees de keuze van Rieke, Floor en Tina.

Lees meer over de NIPT

In gesprek met verloskundige en onderzoeker dr. Janneke Gitsels over de keuze voor de NIPT-test – Childbirth Network

De kwaliteit van het gesprek over screening op afwijkingen: wat vindt de zwangere? – Childbirth Network

Onderzoek: Wat vinden zwangere vrouwen en partners van het counseling gesprek? – Childbirth Network

Onderzoek: Wat vinden zwangere vrouwen van een mogelijke nieuwe test vroeg in de zwangerschap? – Childbirth Network