Lopend Onderzoek

Wat vinden zwangere vrouwen van een mogelijke nieuwe test vroeg in de zwangerschap?

Wat vinden zwangere vrouwen van een mogelijke nieuwe test vroeg in de zwangerschap?

Wat onderzoeken we?

Zwangere vrouwen kunnen vroeg in de zwangerschap kiezen om de niet-invasieve prenatale test (NIPT) te doen. De NIPT is een bloedonderzoek vroeg in de zwangerschap naar Down-, Edwards- en Patausyndroom. Mogelijk kan in de toekomst met de NIPT ook bepaald worden wat de kans is op gezondheidsproblemen in de zwangerschap, zoals hoge bloeddruk of suikerziekte bij de moeder, of een vertraagde groei of vroeggeboorte van de baby.

Het doel van het onderzoek is om na te gaan wat zwangere vrouwen ervan vinden als de NIPT ook zou worden gebruikt om de kans op gezondheidsproblemen in de zwangerschap te bepalen.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Als de test in de toekomst zou worden gebruikt, is het belangrijk om rekening te houden met de meningen van zwangere vrouwen. Dit zorgt ervoor dat bij het mogelijke invoeren van de test rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van zwangere vrouwen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit een groepsinterview en één-op-één interviews met zwangere vrouwen vanaf 20 weken zwangerschap. De interviews zijn afgenomen door één van de onderzoekers van de studie. We hebben inmiddels genoeg vrouwen gevonden voor de interviews.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

De hoofdonderzoekers zijn:
prof. dr. Lidewij Henneman: professor patiëntperspectieven genetisch testen in het AUMC
prof. dr. Mireille Bekker: gynaecoloog en professor foetale geneeskunde in het UMC Utrecht

De uitvoerend onderzoeker is:
Ellis Becking: arts-onderzoeker in het UMC Utrecht

De assistent onderzoekers zijn:
Janneke Bertorotta (UMC Utrecht)
Ylana Rijsbergen (UMC Utrecht)

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker van dit onderzoek:

Ellis Becking
E-mail: e.c.becking@umcutrecht.nl
Telefoonnummer: 06 257 1003 5

prematuur