20 september 2022. De bevallingservaring krijgt steeds meer aandacht. Dat is belangrijk, want de bevallingservaring speelt een belangrijke rol in het leven van een vrouw. Om te achterhalen hoe vrouwen hun bevalling ervaren, kunnen vragenlijsten worden ingezet. Onderzoekers van Verloskundige Wetenschap hebben drie bestaande vragenlijsten die zich richten op de ervaring met de bevalling onderzocht.

Autonomie, respect en de algehele ervaring

De eerste onderzochte vragenlijst is ontwikkeld in Canada en richt zich op het meten van de ervaren autonomie van vrouwen tijdens de bevalling: the ‘Mothers on Autonomy in Decision Making Scale’ (MADM). De ‘ Mothers on Respect Index’, de tweede vragenlijst, is ook in Canada ontwikkeld en richt zich op ervaren respect tijdens de bevalling. De derde vragenlijst, genaamd ‘Childbirth Experience Questionnaire 2.0’ (CEQ2.0) is ontwikkeld in Zweden, en richt zich op de algehele bevallingservaring van vrouwen. Deze vragenlijsten zijn samengevoegd in een online vragenlijst die is uitgezet via sociale media. In totaal hebben 621 vrouwen de vragenlijst ingevuld.

Validiteit en betrouwbaarheid

Verschillende aspecten van de vragenlijsten (ook wel psychometrische eigenschappen genoemd) zijn onderzocht om de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijsten vast te stellen. Een valide vragenlijst is een vragenlijst die daadwerkelijk meet wat het zou moeten meten. Dat klinkt logisch, maar dat is nog niet zo makkelijk. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een vraag moeilijk te begrijpen is voor deelnemers, wat ervoor zorgt dat de vraag anders geïnterpreteerd wordt. De gegeven antwoorden kunnen daardoor anders uitvallen, wat de resultaten kan beïnvloeden. De validiteit is in deze studie onderzocht door te kijken of de resultaten aansluiten bij de vooropgestelde verwachtingen op basis van individuele kenmerken. De betrouwbaarheid is onderzocht door te kijken of de vragen in gezamenlijkheid hetzelfde concept meten.

Geschikt voor de Nederlandse context

Uit het onderzoek bleek dat de vragenlijsten geschikt zijn voor gebruik in de Nederlandse geboortezorg.

Meer lezen?