Waar gaat het artikel over?

Autonomie en ervaren respect zijn kernindicatoren voor de geleverde kwaliteit van zorg. Een gedegen meting van deze ervaringen is belangrijk om de zorg te evalueren en toekomstige zorg te optimaliseren. In deze studie zijn drie meetinstrumenten vertaald en psychometrisch geƫvalueerd op basis van bevallingservaringen in de Nederlandse context: de Mothers on Autonomy in Decision Making Scale (MADM), Mothers on Respect Index (MORi) en de Childbirth Experience Questionnaire 2.0 (CEQ2.0).

Door wie is dit artikel geschreven?

dr. L.L. Peters universitair docent/epidemioloog, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderen Geneeskunde, Verloskundige Wetenschap UMC Groningen, RUG drs. M.S.G. van der Pijl docent/PhD-kandidaat, Amsterdam UMC, afd. Verloskundige Wetenschap, Amterdam UMC (locatie VUMC) prof. dr. S. Vedam verloskundige/hoofd Birth Place Lab, University of British Columbia, Vancouver, Canada drs. W.S. Barkema onderzoeksassistente, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderen Geneeskunde, Verloskundige Wetenschap, UMC Groningen, RUG dr. M.T. van Lohuizen docent/psycholoog, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen dr. D.E.M.C. Jansen universitair hoofddocent/socioloog, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderen Geneeskunde, UMC Groningen, RUG dr. E.I. Feijen-de Jong universitair docent/verloskundige, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderen Geneeskunde, UMC Groningen, RUG

Waar kun je het lezen?

Download het volledige artikel: Bevallingservaringen_een psychometrische evaluatie van meetinstrumenten voor autonomie (MADM), respect (MORi) en ervaringen (CEQ2.0)

Waar is het artikel gepubliceerd?

Dit artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 135, juni 2022 www.ntog.nl.

Uit welk onderzoek komt de data?

De data is afkomstig uit het onderzoek Psychometrische evaluaties MADM, MORi en CEQ2.0.