09 augustus 2022. AD. Vrouwen die tijdens de zwangerschap heel veel stress ervaren, hebben aanzienlijk minder kans op een natuurlijke bevalling. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Tilburg onder ruim 2000 vrouwen tijdens de zwangerschap.

Tijdens ieder trimester van de zwangerschap legden onderzoekers stresssymptomen (angst en depressie) vast bij vrouwen. Maar liefst één op de tien vrouwen rapporteerde gedurende de hele zwangerschap hoge scores. Deze groep had ruim 30 procent minder kans op een natuurlijke bevalling.

Er is sprake van een natuurlijke (normale) bevalling als deze plaatsvindt tussen 37 en 42 weken, zonder interventies (inleiding, gebruik van een vacuümpomp of verlostang, keizersnede) en waarbij moeder en kind na de bevalling in goede gezondheid verkeren.

Onderzoek naar een samenhang tussen zwangerschapsstress en een natuurlijke bevalling was tot op heden schaars of aan veel kritiek onderhevig. Angst en depressieklachten komen bij ruim één op de vijf vrouwen voor, was al bekend. Nu blijkt dat stress tijdens de hele zwangerschap wel degelijk de bevalling beïnvloedt.

Dit is belangrijke informatie voor verloskundigen en gynaecologen. Zij kunnen deze kwetsbare groep zwangere vrouwen opsporen met eenvoudige vragenlijsten. Vervolgens kunnen ze zogeheten ‘interventies’ inzetten om stresssymptomen te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan therapie of een mindfulness-app.

Dit artikel verscheen op 09 augustus in het AD en is geschreven door Edwin van der Aa.

Meer lezen?