Waar gaat het artikel over?

Tijdens ieder trimester van de zwangerschap legden onderzoekers stresssymptomen (angst en depressie) vast bij vrouwen. Maar liefst één op de tien vrouwen rapporteerde gedurende de hele zwangerschap hoge scores. Deze groep had ruim 30 procent minder kans op een natuurlijke bevalling. Er is sprake van een natuurlijke (normale) bevalling als deze plaatsvindt tussen 37 en 42 weken, zonder interventies (inleiding, gebruik van een vacuümpomp of verlostang, keizersnede) en waarbij moeder en kind na de bevalling in goede gezondheid verkeren.

Onderzoek naar een samenhang tussen zwangerschapsstress en een natuurlijke bevalling was tot op heden schaars of aan veel kritiek onderhevig. Angst en depressieklachten komen bij ruim één op de vijf vrouwen voor, was al bekend. Nu blijkt dat stress tijdens de hele zwangerschap wel degelijk de bevalling beïnvloedt.

Dit is belangrijke informatie voor verloskundigen en gynaecologen. Zij kunnen deze kwetsbare groep zwangere vrouwen opsporen met eenvoudige vragenlijsten. Vervolgens kunnen ze zogeheten ‘interventies’ inzetten om stresssymptomen te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan therapie of een mindfulness-app.

Door wie is dit artikel geschreven?

Lianne P. Hulsbosch, Myrthe G. B. M. Boekhorst, Paul Lodder, Eva S. Potharst, Ivan Nyklíček, Veerle Bergink, S. Guid Oei, Corine J. M. Verhoeven, Victor J. M. Pop

Waar kun je het lezen?

Het Engelstalige artikel heet Association between high levels of comorbid anxiety and depressive symptoms and decreased likelihood of birth without intervention: A longitudinal prospective cohort study

Het artikel is te lezen in BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. Download het artikel hiernaast.

Uit welk onderzoek komt de data?

Het onderzoek is deel van de HAPPY studie (Holistic Approach to Pregnancy and the first Postpartum Year).

Meer informatie