Waar gaat het artikel over?

Het artikel gaat over een pilotonderzoek naar de haalbaarheid van een financiële vergoeding als ondersteuning bij het stoppen met roken voor zwangere vrouwen in Nederland. De zwangere vrouwen kregen gedurende 5 opeenvolgende afspraken een financiële vergoeding wanneer werd aangetoond met een urinetest dat ze gestopt waren met roken. Dit was respectievelijk €25, €50, €100, €150 en €250.

Tijdens de pilotstudie werden 11 bonnen gegeven, en 1 vrouw voltooide alle testen. Ondanks een kleine onderzoekspopulatie (9 zwangeren), heeft de studie aangetoond dat het geven van een financiële prikkel kan helpen bij het stoppen met roken. Hiervoor is wel meer onderzoek nodig met een grotere studiepopulatie.

Door wie is het artikel geschreven?

Het wetenschappelijke artikel is geschreven door T. A. Kroder, L. L. Peters, A. L. Roggeveld, M. Holtrop, L. Harshagen, L. M. Klein & J. J. H. M. Erwich.

Waar kun je het artikel lezen?

Het Engelstalige artikel Smoking cessation in pregnant women using financial incentives: a feasibility study is gepubliceerd in BMC Pregnancy and Childbirth. Download het artikel hiernaast.