Waar gaat het artikel over?

Het artikel gaat over onderzoek naar het ondersteunen van de autonomie van zwangeren bij het nemen van besluiten tijdens zwangschapscontroles. De afspraken vonden plaats in ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken in Nederland. Tijdens de controles keken de onderzoekers specifiek naar de interactie tussen de zorgverlener en de cliënt.

De onderzoekers vonden acht mechanismen die werden ingedeeld in 3 thema’s.
1. Luchthartigheid. Door verkleinwoorden en humor te gebruiken probeert de zorgverlener een fijne sfeer te creëren.
2. Oriëntatie op overeenstemming. Hier lijken zorgverlener en cliënt gericht te zijn op het bereiken van overeenstemming en wederzijds begrip.
3. Informatie en keuzemogelijkheden aanbieden. Hierbij is vooral de zorgverlener aan het woord en geeft deze veel gedetailleerde informatie.

De resultaten uit de onderzoek laten zien dat zowel de zorgverlener als de cliënt zich bewust moet zijn dat een onderwerp voldoende is besproken zodat de cliënt een besluit kan nemen.

Door wie is het artikel geschreven?

Het wetenschappelijke artikel is geschreven door Joyce Kors, Anne de la Croix, Linda Martin2 Corine J M Verhoeven, Petra Bakker, Saskia M Peerdeman, Rashmi A Kusurkar.

Waar kun je het artikel lezen?

Het Engelstalige artikel heet Autonomy-supportive decision-making in maternity care during prenatal consultations: a qualitative interaction analys en is is te lezen in BMJ Open. Download het artikel hiernaast.

Bekijk hieronder de video van onderzoeker Joyce Kors over de resultaten van haar onderzoek.