Waar gaat het artikel over?

In dit artikel bestudeerden de onderzoekers of er kenmerken zijn van de moeder, die samenhangen met een doorverwijzing van de verloskundige naar de gynaecoloog.

Het aantal verwijzingen van de verloskundige naar de gynaecoloog is de afgelopen tien jaar toegenomen. De meeste vrouwen worden verwezen tijdens hun zwangerschap of tijdens de bevalling. De verloskundige beoordeelt de gezondheid van moeder en kind en verwijst op basis daarvan zo nodig door. Maar een verwijzing voor niet-medische kenmerken is nog niet veel onderzocht.

De onderzoekers vonden een aantal niet-medische kenmerken van zwangere vrouwen, zoals wonen in een achterstandswijk, werkloosheid en een geschiedenis van seksueel misbruik. Juist deze vrouwen kunnen baat hebben bij andere vormen van zorg. Zoals één op één zorg (case-load) of Centering Pregnancy (zorg in groepsverband), maar ook de ondersteunende zorg van een maatschappelijk werker of psycholoog. De onderzoekers pleiten dan ook voor verder onderzoek om meer bekendheid te geven aan de invloed van niet-medische kenmerken op doorverwijzing.

Door wie is het artikel geschreven?

Het wetenschappelijke artikel is geschreven door Susan Niessink-Beckers, Corine J. Verhoeven, Marleen J. Nahuis, Lisanne A. Horvat-Gitsels, Janneke T. Gitsels-van der Wal

Waar kun je het artikel lezen?

Download het artikel hiernaast of lees het Engelstalige artikel Maternal characteristics associated with referral to obstetrician-led care in low-risk pregnant women in the Netherlands: A retrospective cohort study in Plos one.

Hoe zijn de gegevens verzameld?

De gegevens van meer dan 1000 vrouwen zijn verzameld door een verloskundigenpraktijk in Nederland.