gepubliceerd op: 02/06/2023

Waar gaat het artikel over?

Het wetenschappelijke artikel gaat over onderzoek naar de tevredenheid van zwangeren vrouwen methet krijgen van een CTG door de eigen verloskundige. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen heel tevreden zijn met het krijgen van een CTG door de eigen verloskundige. Zwangeren gaven het krijgen van een CTG bij de eigen verloskundige gemiddeld een cijfer van 9.2 op een schaal van 10.

De onderzoekers concluderen dat er meer continuïteit van zorg ontstaat door deze zorg dichtbij huis te regelen. Het onderzoek toonde verder aan dat zwangere vrouwen blij waren met minder reistijd en met een verloskundige in de wijk die altijd direct tijd kon maken.

Door wie is het artikel geschreven?

Het artikel is geschreven door  Elise M. Neppelenbroek, Anouk J. M. Ammerlaan, Olivier W. H. van der Heijden, Marit S. G. van der Pijl, Anouk Kaiser, Ank de Jonge, Corine J. M. Verhoeven.

Waar kun je het artikel lezen?

Het Engelstalige artikel heet Antenatal cardiotocography in primary midwife- led care: Women’s satisfaction en is te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift Birth.

Over het onderzoek

Het onderzoek naar het antenataal CTG is in de regio’s Nijmegen, Zwolle en Amsterdam ontstaan. In de praktijk maken verloskundigen al echo’s en ze zijn ook opgeleid voor het uitvoeren van een CTG. Verloskundigen zijn met gynaecologen in gesprek gegaan en hebben gezamenlijk een protocol opgesteld om de kwaliteit van deze zorg te borgen. Het onderzoek bestond uit een dossieronderzoek, cliënt tevredenheidsvragenlijst, zorgverlenersvragenlijst, interobservervariatie in CTG beoordeling en interviews.

Meer lezen over dit onderwerp?