Lopend Onderzoek

Hoe implementeer je het antenataal CTG in verloskundigen praktijken?

Wat onderzoeken we?

Door innovatie, bijvoorbeeld via e-health, en door intensivering van samenwerking tussen alle betrokken partijen kan zorg meer persoonlijk, met meer continuïteit en dichter bij huis geleverd worden. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van een antenataal cardiotocogram (CTG) in verloskundigenpraktijken voor de indicaties verminderde kindsbewegingen, na uitwendige versie en naderende serotiniteit. Het doel van deze studie het evalueren van innovatie.

Wat is een cardiotocogram?

Bij een cardiotocogram, ofwel hartfilmpje van de baby wordt gedurende ongeveer dertig minuten de hartslag van de baby en het samentrekken van de baarmoeder geregistreerd. Deze gegevens worden tegelijkertijd vastgelegd en geven informatie over de conditie van de baby en de activiteit van de baarmoeder. Dit onderzoek wordt, alleen indien nodig, in de laatste maanden van de zwangerschap verricht.

Wat is het doel van het onderzoek?

Om de gevolgen van het uitvoeren van het CTG in de eerste lijn, is het essentieel om een evaluatie uit te voeren. Dit onderzoek heeft als doel de pilot ‘CTG in de eerste lijn’ in de drie genoemde regio’s te evalueren. De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in welke invloed deze innovatieve verandering heeft op de verloskundige zorg en ervaring van de cliënt en zorgverlener. Hierin speelt de beoordeling van het CTG door de verloskundig zorgverlener een grote rol.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Er is nog niet eerder wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar dit onderwerp. Onderzoek is noodzakelijk om te beoordelen of deze innovatie de zorg voor zwangere vrouwen daadwerkelijk verbeterd.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk een dossieronderzoek, cliënt tevredenheidsvragenlijst, zorgverlenersvragenlijst, interobservervariatie in CTG beoordeling en een interview studie.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?

AVAG/Amsterdam Public Health/afdeling Verloskundige Wetenschap Amsterdam UMC:

Prof. Dr. Corine Verhoeven
Prof. Dr. Ank de Jonge
Drs. Marit van der Pijl
Drs. Elise Neppelenbroek

Wie kan er meedoen?

De dataverzameling is inmiddels gesloten. Deelname is dus niet meer mogelijk.

Wat wordt er verwacht van deelnemers aan dit onderzoek?

Dossieronderzoek + clienttevredenheidsvragenlijst

Het tekenen van het toestemmingsformulier en het invullen van de vragenlijst door de cliënten (+/- 20 minuten)

Interobservervariatie CTG beoordeling

Het beoordelen van een aantal CTG’s door de zorgverleners twee keer (+/- 15 minuten)

Zorgverlenersvragenlijst
Het invullen van de vragenlijst door zorgverleners (+/- 10 minuten)

Interview studie
Het interview duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten.

Hoe ver is het onderzoek nu?

De dataverzameling is compleet. Momenteel worden de analyses van de eerste twee deelstudies uitgevoerd. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 de eerste publicaties zullen verschijnen.

Met wie kun je contact opnemen voor meer informatie?

Promovenda AVAG/Amsterdam Public Health/afdeling Verloskundige Wetenschap Amsterdam UMC (vanaf september 2019 tot heden) en daarnaast eerstelijns verloskundige bij verloskundigenpraktijk Bakerraad Zwolle (vanaf februari 2013 tot heden).

Drs. Elise Neppelenbroek
E.M.neppelenbroek@amsterdamumc.nl

Of doe mee aan de webinar: Juiste zorg op de juiste plek – Antenataal CTG

De juiste zorg op de juiste plek is een van de speerpunten van de KNOV. Daarom werd er op dinsdag 22 juni 2022 van 20.00 – 21.30 uur een interactief ledenwebinar over dit thema georganiseerd, met specifieke aandacht voor CTG.

Hoe implementeer je het antenataal CTG in verloskundigen praktijken?

Lees het in ons Handboek antenataal CTG in verloskundigenpraktijken verschenen in 2021. Of bekijk de infographic ‘De juiste zorg op de juiste plek.’