April 2021. Integrale geboortezorg heeft als doel om kwalitatief goede, continue zorg te bieden waarbij de cliënt centraal staat. De komst hiervan heeft in verschillende regio’s in Nederland geleid tot initiatieven om de geboortezorg binnen netwerkzorg op een andere, innovatieve wijze vorm te geven.

Antenataal CTG in de eerste lijn

Eén van die innovatieve ontwikkelingen is de pilot ‘Antenataal CTG in de eerste lijn’, uitgevoerd in drie regio’s. Een cardiotocogram (CTG) is een registratie van de foetale harttonen om de conditie van de baby tijdens de zwangerschap te bewaken. Het CTG vindt binnen de reguliere zorg in het ziekenhuis plaats. Dankzij technologische ontwikkelingen is de apparatuur nu ook mobiel beschikbaar, wat het maken van een CTG in de verloskundigenpraktijk of thuis bij de cliënt mogelijk maakt.

Veilige en betaalbare zorg, dichtbij huis

Een antenataal CTG in de eerste lijn past goed binnen een bredere oproep van de Nederlandse overheid: veilige en betaalbare zorg, dichtbij huis. De eerste resultaten uit die regio’s laten een positief effect zien. Door deze CTG’s door verloskundigen in de eerste lijn te laten uitvoeren en beoordelen, hoeven er maar 6 van de 100 naar het ziekenhuis te worden verwezen. Van de 100 vrouwen die voor deze CTG naar het ziekenhuis werden verwezen, kwamen er 94 terug omdat er niets aan de hand bleek te zijn. In de oude situatie zouden alle vrouwen voor het maken van het hartfilmpje een bezoek hebben moeten brengen aan het ziekenhuis.

Een meer positieve beleving

Door deze zorg dichtbij huis te regelen, zien vrouwen minder zorgprofessionals, waardoor continuïteit van zorgverlener geborgd kan worden. Uit onderzoek is gebleken dat een vrouw die niet met veel verschillende zorgverleners tijdens de zwangerschap en bevalling te maken heeft gehad, vaak positiever terugkijkt op haar bevalling. Vrouwen zeggen dat deze substitutie van zorg in de wijk in plaats van in het ziekenhuis hen goed bevalt (9.4 op een schaal van 10). Ook gaven zwangere vrouwen aan dat ze blij waren met minder reistijd en met een verloskundige in de wijk die altijd direct tijd kon maken. 

De juiste zorg op de juiste plek

De afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC voert momenteel een diepgaande evaluatie uit over het uitvoeren van een antenataal CTG in de eerste lijn. Met dit wetenschappelijk onderzoek wordt er inzicht verkregen in de perinatale uitkomsten van deze groep zwangere vrouwen, de tevredenheid met het antentaal CTG in de eerste lijn, de beoordelingsovereenstemming binnen en tussen zorgverleners in de geboortezorg en een budget impact analyse voor het verplaatsen van het antentaal CTG naar de eerste lijn.

Benieuwd naar de eerste resultaten? Bekijk de infographic ‘De juiste zorg op de juiste plek‘ van het onderzoek.