Regiobeeld Amsterdam – Amstelland

Juiste zorg op de juiste plek.

Publicatiedatum: oktober 2021

EVAA: Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland

Bronnen

De data in dit regiobeeld is grotendeels afkomstig
van Perined registratie. Deze Perined data bevat
ruwe variabelen met data vanuit de eerste lijn
(LVR1) of tweede lijn (LVR2), maar ook door Perined
samengestelde variabelen op basis van LVR1 en
LVR2 registratie. Er is per grafiek aangegeven of
deze data afkomstig is uit de LVR1, LVR2, een
Perined variabele of een combinatie van.
Regiobeeld GGD Amsterdam

Samenwerkingspartners

Dit regiobeeld is tot stand gekomen in
samenwerking met de GGD Amsterdam. Het
regiobeeld Kansrijke Start Amsterdam van de GGD
Amsterdam wordt apart gepubliceerd en sluit aan
bij dit regiobeeld