10 juni 2024. Veelbelovende innovaties in de organisatie van integrale geboortezorg houden na verloop van tijd op te bestaan. Preventieve en ondersteunende zorg verdwijnt ten koste van uitdijende acute zorg. Dit patroon is zichtbaar in binnen- en buitenland.

Innoveren voor nu én voor later

Tijdens een invitational conference op 8 maart stond de vraag centraal welke mechanismen duurzame implementatie van innovaties ondersteunen of juist tegenwerken. Na drie inleidende voordrachten is met een gevarieerde groep experts gediscussieerd over deze vragen, met als doel om lange termijnoplossingen te onderzoeken, zodat goede innovaties kunnen blijven voortbestaan. Daarbij kan veel geleerd worden van, al dan niet succesvolle, nationale en internationale voorbeelden.

Het verslag van deze conference heeft als doel de discussie op gang te houden onder een breed publiek over wat ervoor nodig is om te zorgen dat succesvolle innovaties in de geboortezorg duurzaam blijven bestaan. Dit document is een weergave van de voordrachten en discussie waarbij het niet noodzakelijkerwijs zo is dat alle deelnemers alle uitspraken onderschrijven.

Organisatoren:

Ank de Jonge, Hoogleraar Verloskundige Wetenschap, Amsterdam UMC/ UMCG/ AVAG, InHolland Arie Franx, Hoogleraar Verloskunde, Erasmus MC

Benieuwd naar het verslag?

Lees hier het verslag Invitational conference duurzame innovaties 8 maart 2024