VeCaS – Praktijken in Noord-Nederland gezocht

Ook bijdragen aan evidence based verloskunde in Nederland? En daarnaast inzicht krijgen in de werkwijze van de eigen praktijk? Doe dan nu mee aan VeCaS!

Eerstelijnspraktijken verzamelen in hun registratiesysteem dagelijks heel veel informatie over zwangerschappen, baringen en kraambedden. Een gedeelte van deze informatie wordt verzameld in de Perined, maar heel veel informatie wordt niet gebruikt voor onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de werksituatie van de zwangere vrouw en haar partner, het verloop van de zwangerschapsconsulten, contactmomenten tijdens de baring, het verloop van de ontsluiting, de voeding in het kraambed en het herstel van de kraamvrouw. Juist deze gegevens kunnen waardevolle inzichten bieden in het verloop van zwangerschap, baring en kraambed, mits deze gegevens eenduidig en betrouwbaar worden gerapporteerd.

Binnen VeCaS (Verloskundig Casusregistratie Systeem), een samenwerkingsverband van de AVM en de AVAG, is het mogelijk om deze gegevens wel te verzamelen en te gebruiken voor onderzoek naar de gezonde zwangere, haar baring en haar kraambed. Sinds de start in 2012 zijn er ruim 30 praktijken over heel Nederland die gecodeerde gegevens aanleveren en samen werken aan een database van op dit moment ruim 44.000 casus. Naast dat de data gebruikt worden voor onderzoek is het ook mogelijk om meer inzicht te krijgen in de gegevens van de eigen praktijk en regio. Deze terugkoppeling vindt plaats door middel van bijeenkomsten met deelnemende praktijken in de regio en worden door de reeds deelnemende praktijken als zeer waardevol geëvalueerd.

Voor uitbreiding van onze VeCaS-praktijken zijn we met name op zoek naar eerstelijns verloskundigenpraktijken in het Noorden van Nederland. Lijkt het jouw praktijk wat om meer inzicht te hebben in de eigen data? Werk je graag mee aan het onderbouwen van de eerstelijns verloskunde? En gebruikt jouw praktijk Orfeus of Vrumun?
Meld je dan nu aan voor een informatiegesprek op jouw praktijk of in jouw kring via cbn@vumc.nl.