Lopend Onderzoek

VeCaS – Registratie in de verloskundigenpraktijk

Eerstelijnspraktijken verzamelen in hun registratiesysteem dagelijks heel veel informatie over zwangerschappen, baringen en kraambedden. Een gedeelte van deze informatie wordt verzameld in de Perined, maar heel veel informatie wordt niet gebruikt voor onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de werksituatie van de zwangere vrouw en haar partner, het verloop van de zwangerschapsconsulten, contactmomenten tijdens de baring, het verloop van de ontsluiting, de voeding in het kraambed en het herstel van de kraamvrouw. Juist deze gegevens kunnen waardevolle inzichten bieden in het verloop van zwangerschap, baring en kraambed, mits deze gegevens eenduidig en betrouwbaar worden gerapporteerd.

Binnen VeCaS (Verloskundig Casusregistratie Systeem), een samenwerkingsverband van de AVM en de AVAG, is het mogelijk om deze gegevens wel te verzamelen en te gebruiken voor onderzoek naar de gezonde zwangere, haar baring en haar kraambed. Sinds de start in 2012 zijn er ruim 30 praktijken over heel Nederland die gecodeerde gegevens aanleveren en samen werken aan een database van op dit moment ruim 44.000 casus.

Wilt u als praktijk ook deelnemen aan het VeCaS-project? Neem dan nu contact op via info@childbirthnetwork.nl.