18 mei 2022. Vorige week woensdag was er weer een online VeCaS praktijkdag georganiseerd door het Amsterdam UMC en de Academie Verloskunde Maastricht.

Wat werd er gepresenteerd?

Datamanager Lauren had voor de deelnemende verloskunde praktijken spiegelinformatie aangeleverd. Onderzoeker Lilian heeft het onlangs verschenen artikel over meer thuisbevallingen in coronatijd gepresenteerd.

Waar ging de discussie over?

Na de presentatie werd er gediscussieerd over de impact van de veranderde zorgverlening in de dagelijkse praktijk. Hier werden voorbeelden gegeven als: verloskundigen die niet welkom waren in ziekenhuizen bijvoorbeeld bij poliklinische bevallingen. Ook werd er besproken wat de impact is van de sluiting van een ziekenhuis op de verloskundige zorgverlening en op de uitkomsten van moeder en kind.

Wat kunnen we hiermee voor de toekomst?

Bij de onderzoekers van verloskundige wetenschap van het Amsterdam UMC, UMCG en AVAG en de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) ging door deze boeiende discussie weer een vlammetje branden om nieuw onderzoek op te pakken.

Meer lezen over dit onderwerp?

Lees hier meer over VeCaS – Registratie in de verloskundigenpraktijk.