Waar gaat het artikel over?

Het artikel gaat over het geven van toestemming voor het zetten van een knip of andere interventies (medisch ingrijpen) tijdens de bevalling.

De auteurs geven aan dat toestemming voor het zetten van een knip tijdens de bevalling altijd noodzakelijk is, maar dat deze toestemming niet altijd volledig geïnformeerd of expliciet hoeft te zijn. Het kan zijn dat er in een spoedsituatie weinig tijd is. In dat geval zegt de zorgverlener dat hij of zij een knip adviseert, vraagt of dit goed is en wacht op antwoord. Het is daarbij belangrijk om tijdens de zwangerschap al in gesprek te gaan over mogelijke interventies en de wensen van de zwangeren daarin. Op die manier kan de communicatie nog meer afgestemd worden op de persoon.

Door wie is het artikel geschreven?

Het artikel is geschreven door Marit van der Pijl, Corine Verhoeven, Martine Hollander, Ank de Jonge, Elselijn Kingma.

Waar kun je het artikel lezen?

Het artikel heet The ethics of consent during labour and birth: episiotomies is gepubliceerd in Journal of Medical Ethics. Download het artikel hiernaast.