gepubliceerd op: 27/11/2023

Waar gaat het artikel over?

Het artikel gaat over het hoe dragers van een erfelijke aandoening aankijken tegen het aanpassen van embryo-DNA. En welke rol hun levensbeschouwing hierin speelt.

Het aanpassen van DNA van menselijke embryo’s mag nog niet. Omdat keuzes over het aanpassen van embryo-DNA iedereen aangaan is er een wereldwijde oproep om met het publiek, en in het bijzonder patiëntengroepen, in gesprek te gaan over of en waarvoor het aanpassen van embryo’s toegestaan moet worden.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de deelnemers balanceren tussen de wens om lijden in families te voorkomen en de angst voor mogelijke gevolgen, zoals meer ongelijkheid of verstoring van de balans in de natuur. De meeste deelnemers waren voor het aanpassen van embryo-DNA mits dit wordt gedaan om ernstige genetische aandoeningen te voorkomen. Deelnemers maken heel persoonlijke afwegingen op basis van waarden uit hun levensbeschouwing. Alle deelnemers vreesden dat deze techniek gebruikt kan gaan worden in het streven naar meer menselijke perfectie.

Door wie is het artikel geschreven?

Het wetenschappelijke artikel is geschreven door Wendy Geuverink, Carla van El, Martina Cornel, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Janneke Gitsels en Linda Martin.

Waar kun je het artikel lezen?

Het Engelstalige artikel heet Between desire and fear: a qualitative interview study exploring the perspectives of carriers of a genetic condition on human genome editing en is te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Hoe is de data verzamelt?

Voor het onderzoek zijn 10 dragers van een erfelijke aandoening geïnterviewd.