Alleen toen hij kwam om één uur was …, anders dan de 3 centimeter was het nog steeds de 3 centimeter alleen was wel de baarmoedermond, was een platte tuut zoals ze dat noemen geworden en de baarmoeder was meer naar voren gekomen.

Dus hij was heel enthousiast in de zin van: nou, hartstikke goed en ik was echt dat ik dacht: pardon? Ik heb van acht tot één hier mezelf doorheen gebikkeld voor mijns inziens geen 1 centimeter. Nou, dat moest ik niet zo zien maar dat maakte mij toch wel heel erg in paniek, zo van: ja, wat moet er dan nog komen wil het gaan vorderen. Interviewer: En je had het even over dat je één paniekmoment had hè tijdens de bevalling. Wat was dat, welk moment was dat?

Module zwangerverhalen

Deze video is onderdeel van de online module Zwangerverhalen, ontwikkeld door het Childbirth Network samen met Praten over Gezondheid. Hier vertellen vrouwen na de bevalling over hun ervaringen. Voor herkenning en erkenning, zodat professionals en andere zwangeren ervan kunnen leren.

Module zwangerverhalen