Mama’en – de podcast van Nina Pierson

De geboortezorg is vooral ingericht op dingen ‘doen’ om barende vrouwen te ‘helpen’. Denk aan: inleiden, ontsluiting meten, coachen bij het persen. We weten dat de zorgverlener een cruciale rol heeft tijdens een bevalling, maar onderzoek laat zien dat júíst datgene wat een zorgverlener niét doet een heel positieve uitwerking op de ervaring van de vrouw kan hebben.

In de meeste gevallen is de vrouw vooral geholpen als haar verloskundige tijdens de baring veelal ‘niks’ doet en er gewoon ‘is’. Observeert. Haar bubbel bewaakt. Inspeelt op de intuïtie van de vrouw. Misschien soms een suggestie doet. Deze vorm van zorg is essentieel bij de meeste bevallingen en heeft een naam: watchful attendance.

In deze aflevering spreekt Nina Pierson met de eerste hoogleraar Verloskundige Wetenschap van Nederland, prof. dr. Ank de Jonge, die deze term in het leven riep en het belang ervan onderstreept. Naast haar werk als eerstelijns verloskundige doet zij al sinds 2000 onderzoek naar haar vakgebied. Met als doel de geboortezorg te optimaliseren én (nog) betere geboorteuitkomsten te behalen. Met name voor de vrouw zelf. Want, al doen we het in Nederland heel goed en wordt er wereldwijd een voorbeeld genomen aan ons geboortezorgsysteem, er is altijd ruimte voor verbetering. We duiken in het belang van continuïteit, wetenschappelijk onderzoek met de vrouw centraal én watchful attendance-zorg als uitgangspunt.

Meer lezen over dit onderwerp?

Luister naar deze podcast