Waar gaat het artikel over?

Het artikel is een reactie van onderzoekers op het Ockenden-rapport. Dit rapport uit het Verenigd Koninkrijk beschrijft tragische gebeurtenissen, zoals gezinnen die in de steek werden gelaten voor kraamzorg, wat leidde tot vermijdbare sterfgevallen van vrouwen en baby’s. Deze gebeurtenissen kunnen niet worden teruggedraaid. “Maar als we willen voorkomen dat ze opnieuw gebeuren, moeten we een duidelijk beeld hebben van wat er is misgegaan,” schrijven de onderzoekers in hun reactie.

De onderzoekers waren verrast om enkele aanbevelingen in het rapport te lezen en vooral teleurgesteld over de interpretatie van het rapport in de media. Deze aanbevelingen en de reactie van de media kunnen in feite juist de problemen verergeren die ze moeten oplossen. Zo werd, naar aanleiding van het rapport, in de media geconcludeerd dat een hoger aantal keizersnedes lijdt tot minder sterfte van moeder en kind. Terwijl uit onderzoek blijkt dat dit niet zo is. De beschreven situaties in het Ockenden-rapport hebben vooral te maken met personeelstekort en een falend management.

Door wie is het artikel geschreven?

Het artikel is geschreven door Ank de Jonge van Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC, Raymond de Vries van Verloskunde Academie Maastricht en Eugene Declercq van Boston University School of Public Health.

Waar kun je het lezen?

De reactie van de onderzoekers is te lezen in het Engelstalige artikel Where the Ockenden report goes wrong: Let us keep calm and follow the evidence