Module Zwangerverhalen

 

Partnerrelatie

De komst van een kind heeft impact op de relatie tussen (aanstaande) ouders.
Zowel vrouwen als hun partners krijgen ineens een andere rol.
Hier wordt beschreven welke rol hun partners speelden voorafgaand aan,
tijdens en na afloop van de geboorte en in hoeverre de komst
van hun kind hun relatie heeft beïnvloed.

Partnerrelatie tijdens de zwangerschap

Veel vrouwen beschrijven dat hun partner behulpzamer en zorgzamer werd. Ze speelden bijvoorbeeld een grotere rol in het huishouden, bijvoorbeeld omdat de vrouwen misselijk waren of last hadden van hun groeiende buik. Andere vrouwen omschrijven dat hun partner betrokken was. Zo vertelt Laurien dat haar partner voorafgaand aan de geboorte nog meer nesteldrang had dan zij en dat hij nu nog steeds veel taken op zich neemt in het huishouden. Andere vrouwen vertellen over de voorpret die zij samen hadden met hun partner en over hoe zij zich verheugden op de komst van hun kind. Ook vertelt een aantal vrouwen dat ze heel bewust samen genoten van de zwangerschap en dat ze hun partners zoveel mogelijk bij hun belevingswereld wilden betrekken. Sommige vrouwen vertellen dat de partnerrelatie tijdens de zwangerschap niet anders is geworden. Ook op het gebied van intimiteit veranderde er voor sommige stellen weinig. Andere vrouwen geven juist aan dat de intimiteit tijdens de zwangerschap anders was dan ‘normaal’, en dat hun zwangere buik vaak in de weg zat.

 

Weer andere vrouwen vertellen dat zij meer praatten met hun partner, en dat hun relatie opener werd tijdens de zwangerschap. Eén vrouw vertelt dat ze de zwangerschap als een spannende periode heeft ervaren en dat door deze periode te delen en bespreken met haar partner hun relatie hechter werd. Verder waren er vrouwen die aangeven dat zij het jammer vonden dat naar hun idee weinig aandacht is voor de man tijdens de zwangerschap, waardoor het lastiger is om partners bij de zwangerschap te betrekken. Deze vrouwen gaven aan zich begrensd te voelen in het samen beleven van de zwangerschap en ze vonden dit jammer. Tot slot vertelde Anne (A) dat zij het af en toe moeilijk vond dat zij geen partner had om haar ervaringen mee te delen. Hoewel het ook zeker voordelen heeft om in je eentje een naam te mogen bedenken en een geboortekaartje te mogen ontwerpen, had het haar heel mooi geleken om een zwangerschap met iemand te delen.

Rol partner voorafgaand aan de bevalling

Een aantal vrouwen vertelt over de afwegingen die hun partners maakten omtrent het al dan niet werken en reizen rondom de uitgerekende datum. De partners wilden hun verlof liever bewaren voor de periode na de geboorte maar ook niet het risico lopen de geboorte te missen. Zo vertelt Judith dat haar man juist meer ging werken aan het eind van de zwangerschap zodat hij verlof kon opnemen na de geboorte. Meerdere vrouwen vertelden dat hun partners direct van hun werk naar huis kwamen toen zij belden om aan te geven dat de bevalling was begonnen. Bianca vertelde dat haar man haar adviseerde om niet meer op pad te gaan vlak voor de bevalling. Een vrouw vertelt dat haar partner niet bij de bevalling aanwezig was.

 

Claudia vertelde dat ze het mooi vond dat haar man hun baby op haar buik legde. Sommige vrouwen die een nachtje in het ziekenhuis moesten blijven vertellen dat hun partner op een stretcher bij haar mochten slapen. Andere vrouwen kozen ervoor dat de partner de eerste nacht thuis sliep, zodat hij nog wat slaap kon pakken. Carian vertelt dat haar man moest kiezen of hij na de keizersnede bij haar zou blijven of naar de kinderen ging. Zoals ze voor die tijd hadden afgesproken, ging hij naar de kinderen zodat hij zoveel mogelijk van hen kon meekrijgen.

Rol partner tijdens en vlak na de bevalling

Veel vrouwen gaven aan dat hun partners hen goed hebben ondersteund tijdens de bevalling. Bijvoorbeeld door over de rug aaiden tijdens weeën, door de weeën weg te masseren, door de benen van de vrouw vast te houden of door de vrouw te helpen herinneren dat ze moest blijven ademhalen. Anderen vertellen dat zij in de hand van hun partner knepen als ze het zwaar hadden. Josine vertelde dat haar partner haar op het hart drukte niet naar de monitor met de hartslag van de baby te kijken toen er telkens hoge pieken en diepe dalen verschenen. Amanda die het tijdens haar bevalling erg heet had, vertelde hoe ze ervoor zorgde dat haar partner haar met een ventilator bleef achtervolgen. Een andere vrouw die nog niet is bevallen geeft aan dat ze het belangrijk vindt dat haar man als haar spreekbuis fungeert tijdens de bevalling. Marije voelde een verbondenheid met haar partner tijdens de bevalling. Daarnaast hebben verschillende mannen meer praktische taken vervuld, zoals het klaarmaken van het bed, het opzetten van het bevalbad, het timen van de weeën, het bellen van de verloskundige, het inladen van de auto, het ophalen van een patiëntnummer in het ziekenhuis en het verschonen van matjes.

 

Een aantal vrouwen benoemen lastige situaties met hun partners als gevolg van de komst van hun kind. Een aantal vrouwen vertelt dat het hen zwaar valt dat ze - ondanks dat de vader wel in beeld is - er alleen voorstaan in de verzorging van hun kind. Ze geven aan dat ze een moeilijke tijd hebben gehad en dat ze niet toekomen aan de rust waar ze zo’n behoefte aan hebben. Shamilla had veel ruzie met haar partner. Daniëlle benoemt dat haar partner vaak niet weet wat hij met haar aan moet, omdat ze niet lekker in haar vel zit. Hiervoor volgt ze therapie. Andere vrouwen vertellen dat zij het lastig vinden dat ze meer om elkaar heen leven, dat slaaptekort tot stress en irritatie leidt, en dat het soms lastig is dat de kinderen altijd voorrang hebben. Tot slot vertelt Carian dat zij voorafgaand aan de geboorte met haar partner had afgesproken apart te slapen zodat tenminste één van hen voldoende nachtrust kon nemen, maar dat dit haar in de praktijk tegenvalt.

Partnerrelatie na de komst van de baby

Veel vrouwen geven aan dat zij zich meer verbonden voelen met hun partner, en dat hun relatie meer diepgang heeft. Anderen geven aan dat zij meer bewondering voor elkaar hebben gekregen, meer rust of vertrouwen in de relatie hebben of erachter zijn gekomen dat zij een zeer zorgzame partner hebben. Een aantal vrouwen geeft aan dat zij het belangrijk vinden te blijven investeren in elkaar en bewust tijd met z’n tweeën vrijmaken. Eén vrouw geeft aan dat haar relatie tijdens de zwangerschap moeizaam was, maar na de komst van de baby weer beter is geworden. Twee vrouwen vertellen dat hun partner een andere beleving van het ouderschap had dan zijzelf. Judith geeft aan dat haar partner sneller een band voelde met hun kind dan zijzelf; Indira benoemt dat haar partner het ouderschap anders beleefde omdat hij voor het eerst vader werd terwijl zij voor de tweede keer moeder werd. Enkele vrouwen vertellen over veranderingen in de intimiteit met hun partner. Waar de één vertelt dat het even anders is omdat de kinderen voorgaan, vertelt de ander dat ze op advies van de gynaecoloog seksuele activiteit moet uitstellen.

 

Beiden accepteren dit omdat ze weten dat dit van tijdelijke aard is. Een aantal vrouwen benoemen lastige situaties met hun partners als gevolg van de komst van hun kind. Een aantal vrouwen vertelt dat het hen zwaar valt dat ze - ondanks dat de vader wel in beeld is - er alleen voorstaan in de verzorging van hun kind. Ze geven aan dat ze een moeilijke tijd hebben gehad en dat ze niet toekomen aan de rust waar ze zo’n behoefte aan hebben. Shamilla had veel ruzie met haar partner. Daniëlle benoemt dat haar partner vaak niet weet wat hij met haar aan moet, omdat ze niet lekker in haar vel zit. Hiervoor volgt ze therapie. Andere vrouwen vertellen dat zij het lastig vinden dat ze meer om elkaar heen leven, dat slaaptekort tot stress en irritatie leidt, en dat het soms lastig is dat de kinderen altijd voorrang hebben. Tot slot vertelt Carian dat zij voorafgaand aan de geboorte met haar partner had afgesproken apart te slapen zodat tenminste één van hen voldoende nachtrust kon nemen, maar dat dit haar in de praktijk tegenvalt.

Steun van de partner

In veel gevallen gaf de partner zowel praktische als mentale steun. Verschillende vrouwen geven aan dat zij met hun partner veel praatten over hun emoties. Andere vrouwen vertellen over praktische steun van de partner, zoals het geven van een flesje ’s nachts of hun extra inzet in het huishouden. Niet alle vrouwen hebben voldoende steun van de partner ervaren. Zo gaven sommige vrouwen aan dat zij graag meer steun van hun man hadden gehad en dat die haar situatie had onderschat. Een aantal vrouwen geeft aan het als moeilijk te hebben ervaren dat zij er – al dan niet voor hun gevoel – alleen voor stonden.