Module Zwangerverhalen

Adviezen aan zorgverleners

Vrouwen hebben veel verschillende adviezen
aan de verschillende typen zorgverleners waarmee zwangere vrouwen
tijdens en na de bevalling mee te maken kunnen krijgen:
verloskundigen, gynaecologen, en kraamverzorgenden.
Hier worden deze adviezen beschreven.

Adviezen aan verloskundigen

Veel vrouwen gaven aan het belangrijk te vinden dat verloskundigen goed luisteren en klachten en problemen erkennen. Bijvoorbeeld door misselijkheidsklachten niet te onderschatten. Ook gaven veel vrouwen aan dat het belangrijk is dat verloskundigen echt contact maken met zwangere vrouwen, en hun best doen hen te leren kennen – bijvoorbeeld door goed door te durven vragen naar hoe het gaat. En daarbij ook de mentale toestand van de zwangere vrouw niet uit het oog te verliezen. Verloskundigen kunnen het meeste bereiken wanneer zij zich flexibel opstellen en in hun gesprek en advies aansluiting proberen te vinden bij de zwangere vrouw. Dana raadt verloskundigen aan zich goed voor te bereiden op hun consulten om pijnlijke vragen voor zwangere vrouwen te voorkomen.

 

Ook raadt een aantal vrouwen verloskundigen aan de tijd te nemen voor zwangere vrouwen, zodat ze niet het gevoel hebben dat ze maar een kwartiertje hebben. En om ruimte te creëren voor extra begeleiding als een zwangere vrouw dat wenst. Een aantal vrouwen geeft aan dat het belangrijk is dat de partner niet wordt vergeten door de verloskundige. Marije, die zwanger raakte via een donor, benoemt daarbij specifiek dat verloskundigen in zo’n situatie beide vaders een plekje geeft in de zwangerschap. Andere adviezen aan verloskundigen zijn om zwangere vrouwen te laten inzien dat ze krachtig zijn en vertrouwen moeten hebben in hun eigen lichaam, daadkrachtig op te stellen, hun en hun menselijke kant te tonen.

 

Enkele vrouwen hadden meer informatie en advies gewild over leefstijl. Rondom de bevalling adviseren vrouwen aan verloskundigen om zwangere vrouwen goed voor te bereiden op de bevalling, zich te verdiepen in de bevalwensen van de zwangere vrouw, de mogelijkheid van een thuisbevalling open te houden – ook als er sprake is van een ziekte –, en pijnmedicatie te geven wanneer vrouwen dat willen. Tot slot raadt Bianca verloskundigen aan kraamvrouwen te laten weten wanneer de verloskundige langskomt voor controles, zodat kraamvrouwen rekening kunnen houden met dit bezoek.

Adviezen aan gynaecologen

Adviezen voor de gynaecoloog richten zich ook op een persoonlijke benadering waarbij niet uitsluitend gekeken wordt naar de medische kant. Gynaecologen wordt geadviseerd om niet alleen naar de risico’s van zwangerschappen en bevallingen te kijken, maar ook naar de mogelijkheden. Goed luisteren en de wensen van de patiënt te onderkennen is eveneens een advies aan gynaecologen. Voor het opbouwen van een vertrouwensband, benadrukken enkele vrouwen dat het belangrijk is om een vaste gynaecoloog te hebben.

 

Dana pleit voor een betere opvang na het horen dat een natuurlijke zwangerschap lastig is. Marije raadt gynaecologen aan niet over de ‘donorvader’ te praten. Tot slot raadt een vrouw die tijdens de zwangerschap last had van HG (zie Thema Zwangerschap Complicaties bij moeder of kind voor meer informatie) gynaecologen aan vrouwen meer te informeren over HG en te proberen thuis een vochtinfuus aan te bieden.

Adviezen aan kraamverzorgenden

De adviezen aan kraamverzorgenden richten op het realiseren dat het draait om de kraamvrouw en haar gezin, en om goed te luisteren naar de kraamvrouw. Wanneer zij aangeven iets niet prettig te vinden, dan moet dat niet geforceerd worden. Bianca raadt kraamverzorgenden aan zich niet te bemoeien met zaken in de privésfeer van een gezin. Daarnaast adviseert zij kraamverzorgenden kolven zoveel mogelijk te vermijden, tenzij het absoluut noodzakelijk is om de borstvoeding op gang te krijgen.

 

Sanne benoemt de labiele toestand waarin kraamvrouwen verkeren en raadt kraamverzorgenden aan hen te ondersteunen bij het maken van keuzes en zo nodig zelf een keuze voor de moeders te maken. Tot slot heeft Bianca nog een meer algemeen advies over de samenwerking tussen het ziekenhuis en kraamverzorgenden: probeer op één lijn te komen als het gaat om begeleiding van kraamvrouwen.