16 april 2024. We doen onderzoek omdat elke vrouw de beste begeleiding in de zwangerschap verdient.  Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt.

Iedere vrouw verdient de beste begeleiding in haar zwangerschap. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Zorg is pas goed als deze past binnen jouw behoefte. En iedereen is uniek. Sommige vrouwen zeggen dat ze zich niet begrepen voelen. Dat moet anders.

Dit onderzoek gaat via een vragenlijst die je kunt invullen door op de QR-code of link te klikken. We willen zo heel veel vrouwen een stem geven. Elke vrouw is welkom om mee te doen, zelfs als je normaal gesproken niet graag vragenlijsten invult. De vragen gaan over de zorg in de zwangerschap en over jezelf. Er zijn meerdere mogelijkheden om te antwoorden: lezen of luisteren en antwoorden in tekst of door middel van emoticons.

Met jouw mening kunnen we de praktijk en opleiding van zorgverleners beter maken.

Ja! Ik doe mee aan dit onderzoek.

Dit onderzoek hoort bij een aantal andere onderzoeken. Die onderzoeken samen gaan over hoe we de gezondheid van alle zwangere vrouwen kunnen verbeteren. Hier horen ook vrouwen bij die in armere omstandigheden leven. We willen dat de zorg die zij krijgen tijdens de zwangerschap en geboorte van de verloskundigen, gynaecologen en verpleegkundigen is past bij behoeften en wensen van vrouwen. We onderzoeken kennis, vaardigheden en de manier waarop verloskundigen, gynaecologen en verpleegkundigen deze vrouwen benaderen. Dit is belangrijk omdat in rijkere landen, vrouwen in armere omstandigheden vaak zelf minder gezond zijn en minder gezonde kinderen krijgen. De resultaten van dit project worden gebruikt voor verder onderzoek, opleidingen en in de praktijk.