gepubliceerd op: 18/07/2023

Waar gaat het artikel over?

Het artikel gaat over onderzoek naar de variatie in de kans op het krijgen van een knip bij de bevalling. Steeds meer vrouwen worden verwezen naar het ziekenhuis voor hun bevalling. Aldaar hebben zij geen invloed op de verloskundige die voor hen gaat zorgen; zij moeten het doen met de zorgverlener die dienst heeft. Terwijl degene die hen begeleid een grote invloed heeft op het verloop van de bevalling.

Bij de ene verloskundige heb je een kans van 3,2% op het krijgen van een knip, terwijl bij de andere verloskundige die kans 30,8% kan zijn. Beval je van een eerste kind, loopt die kans zelfs uiteen van 7,9% tot 47,8%. Met name hoe lang geleden en waar een verloskundige was afgestudeerd hadden invloed op deze kans. De onderzoekers concluderen dat bijscholing van klinisch verloskundigen zou kunnen bijdragen aan het verminderen van het onnodig zetten van een knip.

Door wie is het artikel geschreven?

Het artikel is geschreven door Renate Simmelink, Etelka Moll en Corine Verhoeven.

Waar kun je het artikel lezen?

Het artikel heet The influence of the attending midwife on the occurrence of episiotomy: A retrospective cohort study en is te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift Elsevier.

Hoe is de data verzamelt?

Het onderzoek (een retrospectieve cohortstudie) werd uitgevoerd in een ziekenhuis in Amsterdam, met gegevens van vrouwen die in 2016 tijdens de bevalling werden bijgestaan door een klinisch verloskundige. De klinisch verloskundigen vulden een vragenlijst in om individuele factoren te bepalen.