gepubliceerd op: 08/09/2023

Waar gaat het artikel over?

Er is weinig bekend over de ervaringen met abortus in Nederland. In dit artikel hebben onderzoekers aan de hand van I-poems ervaringen in kaart gebracht.

Het Nederlandse abortusbeleid wordt vaak als liberaal gezien door de toegankelijkheid van de zorg. Toch is er nog steeds stigma rondom abortus, ook in de Nederlandse samenleving. In dit onderzoek zijn interviews met abortusgangers geanalyseerd, waarbij er is gericht op de individuele ervaringen. Dit is gedaan met behulp van de analyse methode I-poems. I-poems zijn een soort gedichten die de onderzoeker maakt aan de hand van zinnen uit interviews die beginnen met ‘’ik’’.

De resultaten laten zien dat de besluitvorming rondom een abortus complex is door de invloed van anderen, schaamte en een gebrek aan steun. Daarnaast kan de wachttijd en routinematige echo’s zorgen voor angst. Het is belangrijk dat er voldoende informatie beschikbaar is over het gehele proces van een abortus zodat het duidelijk is wat er gaat gebeuren. Daarnaast is meer actie nodig om het stigma rondom abortus te verminderen.

Door wie is het artikel geschreven?

Het artikel is geschreven door Lianne Holten, Rosalie van der Wolf en Marit S. G. van der Pijl.

Waar kun je het artikel lezen?

Het Engelstalige artikel heet The difficult process of autonomous choice: using I-poems to understand experiences of abortion-seekers in The Netherlands en is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sexual and Reproductive Health Matters.