Door: Marieke Mink, gepubliceerd op: 20/10/2021

De corona tijd bracht ook positieve ontwikkelingen! Na de eerste maatregelen op 9 maart 2020 werden er minder kinderen te vroeg geboren, zowel in Nederland als in omringende landen. Uit een groot onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat het aantal vroeggeboortes daalde met 15 tot 23 procent. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met het RIVM onder 1,5 miljoen geboortes.

De afname was vooral te zien bij baby’s die acht tot twee weken te vroeg kwamen en na de eerste week na 9 maart. Dat was de week waarin de overheid adviseerde geen handen meer te geven, vaker je handen te wassen, anderhalve meter afstand te houden, zoveel mogelijk binnen te blijven bij klachten.

Het is nog niet precies bekend hoe dit komt. Maar welke factoren zouden mogelijk kunnen meespelen? We vroegen het aan Corine Verhoeven, professor Verloskunde, senior onderzoeker op de afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC.

Wat zijn de mogelijke factoren voor daling van de vroeggeboortes?

Volgens Corine zouden de volgende factoren een rol kunnen spelen;

  • Men ging in de eerste week van de maatregelen vaker handen wassen en minder handen geven aan anderen. Hierdoor is de kans op infecties en het uitwisselen van virussen en bacteriën verkleind.
  • Er werd minder gereisd naar risicogebieden, zodat er minder kans was iets op te lopen in het buitenland.
  • De luchtkwaliteit verbeterde doordat er minder vliegtuigen vlogen.
  • Er kwam meer rust. Men had minder sociale contacten en er werd meer thuis gewerkt.
  • Minder stress in de lockdown periode.

Maar eigenlijk weten we het nog niet zo goed. Het is wel heel interessant om dit verder te onderzoeken, aangezien het ons veel kan leren over de mogelijke oorzaken van vroeggeboortes.

Waarom was het effect in de eerste week van de maatregelen het grootst?

In de eerste week gingen mensen waarschijnlijk extra veel handen wassen. Men was angstig voor de corona. Na de eerste week daalde dit alweer.

Je gaf aan dat het interessant is verder te onderzoeken wat mogelijk heeft bijgedragen aan de daling van de vroeggeboortes. Loopt er al een onderzoek?

Het AmsterdamUMC en Erasmus MC zijn bezig met een vervolgonderzoek, de PREPARE studie, PREgnancy outcomes during PAndemic REsponse. Daarin onderzoeken zij waarom er een daling van het aantal vroeggeboortes plaats vond. Sinds de eerste aanwijzingen voor minder vroeggeboortes kwamen er meer gegevens beschikbaar. Daarom kunnen we nu goed vervolgonderzoek doen. Is de zorg veranderd in de corona periode, of bijvoorbeeld toch de betere handhygiëne? 

Waarom is het belangrijk om hier verder onderzoek naar te doen?

Vroeggeboorte is de grootste oorzaak van sterfte bij baby’s, dus een plotselinge daling in die sterfte kan belangrijke kennis opleveren om het in de toekomst te vermijden. Vaker je handen wassen wanneer je zwanger bent zou bijvoorbeeld kunnen schelen in het risico op vroeggeboorte. Met dit onderzoek hopen we zulke maatregelen te kunnen vinden.

prematuur

Bronnen:

Dossier Erasmus MC Sophia

PREPARE studie, PREgnancy outcomes during PAndemic REsponse – AmsterdamUMC en Erasmus MC