Verloskundig baken – Thuisbevalling

De thuisbevalling staat in deze aflevering centraal. Ank de Jonge en Sanne van der Kooij spreken over de thuisbevalling. Wat gebeurt er tijdens de thuisbevalling? Wat maakt het belangrijk dat laag risico vrouwen ervoor kunnen blijven kiezen? Wat doet de sociale druk met keuze vrijheid? Wat laten de cijfers zien? Hoe zorgen een goede risicoselectie en de geboortezorgketen voor een veilige thuisbevalling?

In Verloskundig Baken de podcast, worden actualiteiten in de geboortezorg besproken.

Luister naar deze podcast
  • Datum
    maandag, 12 juni 2023