En ehm, ik vond het lastig dat ik dat niet over kon brengen naar de kraamzorg, van: nou, hè, ik wil hem bij me hebben en ik wil door middel van huidcontact hem warm houden.

Dus dat was best wel eh …, het waren heel erg dames van protocollen, we hadden er twee. En eh, protocollen zijn goed, alleen er moet ook af en toe van afgeweken mogen worden als daar reden toe is. En ehm, nou uiteindelijk toch de verloskundige erbij gebeld, van: nou, ik voel me niet goed met hoe we nu met hem omgaan maar ik ben niet bij machte om dat zelf te bevechten met de kraamzorg.

Module zwangerverhalen

Deze video is onderdeel van de online module Zwangerverhalen, ontwikkeld door het Childbirth Network samen met Praten over Gezondheid. Hier vertellen vrouwen na de bevalling over hun ervaringen. Voor herkenning en erkenning, zodat professionals en andere zwangeren ervan kunnen leren.

Module zwangerverhalen