En toen bleek dat [naam zoontje], oh sorry [lacht], dat mijn zoontjes hartslag steeds heel erg naar beneden ging met elke wee. Gewoon bijna zelfs stilviel. Dus toen is er op een gegeven moment een gynaecoloog bij gekomen. Die heeft toen bloed uit zijn hoofd genomen. En dat was echt een rennende gebeurtenis, was dat.

Ze hebben bloed genomen van hem en zijn heel gauw naar het lab ge-, gelopen om te kijken wat zijn reserves nog zijn. Of hij het zelf nog trok. Nou, die kwam op een gegeven moment dan weer terug gerend van nou, dat, hij trekt het niet, hij moet eruit. Hij had nog… ik had vier centimeter ontsluiting op dat moment. Dan moet je er nog zes. Het is ongeveer een centimeter per uur. En dat had hij niet meer getrokken. Hij had dat misschien nog een uur, anderhalf, twee uur max, had hij het uitgehouden. Dus hij moest er gewoon uit. Nou, dan komen ze naar me toe en hij zei van nou, je krijgt of tenminste we willen overgaan, of we móeten overgaan tot een keizersnee want hij moet eruit in verband met die, met die bloedwaardes……

En, nou toen kreeg ik eerst die hele uitleg al over de risico’s van de, van de keizersnee. En ook daarbij had ik weer zoiets van kan dat niet even wachten? Snap je wat ik gezegd heb? Nee, natuurlijk niet. Joh, ik… je hoort het wel, maar je hebt weeën. Dat-, Je bent bezig je weeën op te vangen. Snap je wat ik zeg? Dus ik zeg nee. Nou ik, ik had heus wel op de achtergrond een beetje gehoord, maar het interesseerde ook mij, mij ook niet zo. Als hij het niet goed deed in mijn buik en hij moest eruit, laten we dan gaan. Laten we dan niet een halfuur kletsen over wat er misschien kan gebeuren. Dat… Ja, hij moest er gewoon uit. [lacht] Daar zit ik dan echt niet op te wachten, echt niet.

Module zwangerverhalen

Deze video is onderdeel van de online module Zwangerverhalen, ontwikkeld door het Childbirth Network samen met Praten over Gezondheid. Hier vertellen vrouwen na de bevalling over hun ervaringen. Voor herkenning en erkenning, zodat professionals en andere zwangeren ervan kunnen leren.

Module zwangerverhalen