Waar gaat het artikel over?

Het artikel is een literatuuroverzicht over onderzoek naar ‘seksuele gezondheid’ na de bevalling. Hiermee bedoelen de onderzoekers de mate waarmee iemand een plezierige seksuele ervaringen heeft. In deze review hebben de onderzoekers gekeken naar het effect van de manier van bevallen op seksuele gezondheid op de middellange termijn (6 maanden tot 12 maanden na de bevalling) en op de langere termijn (12 maanden of langer na de bevalling).

Op de middellange termijn werd gevonden dat een vaginale bevalling met een kunstverlossing (zoals een vacuüm cup) en een vaginale bevalling met een knip (episiotomie) gepaard gingen met meer seksuele problemen dan een keizersnede. Op de langere termijn werd gevonden dat een vaginale bevalling met kunstverlossing meer seksuele problemen gaf in vergelijking met een spontane vaginale bevalling en een keizersnede. Een geplande keizersnede was geassocieerd met meer seksuele problemen dan een spontane vaginale bevalling. De wijze van bevallen kan dus de seksuele gezondheid beïnvloeden, zowel op de middellange als op de langere termijn. De onderzoekers adviseren dat vrouwen moeten worden aangemoedigd om hulp te zoeken als ze merken dat hun seksuele gezondheid na de bevalling is veranderd.

Door wie is het artikel geschreven?

Het wetenschappelijke artikel is geschreven door Anne-Marie Fanshawe, Ank De Jonge, Nicole Ginter, Lea Takács, Hannah G. Dahlen, Morris A. Swertz en Lilian L. Peters.

Waar kun je het artikel lezen?

Het Engelstalige artikel heet The Impact of Mode of Birth, and Episiotomy, on Postpartum Sexual Function in the Medium- and Longer-Term: An Integrative Systematic Review en is gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health. Of download het artikel hier: The Impact of Mode of Birth, and Episiotomy, on Postpartum Sexual Function in the Medium- and Longer-Term: An Integrative Systematic Review

Hoe zijn de gegevens verzameld?

De onderzoekers hebben naar wetenschappelijke literatuur gezocht over studies die ten minste twee bevallingswijzen vergeleken en naar seksuele gezondheid keken. Uiteindelijk zijn er 31 artikelen meegenomen voor het literatuuroverzicht.