Module zwangerverhalen

 

Werk

Hier worden ervaringen rondom werken tijdens en na de zwangerschap besproken.
Evenals ervaringen met helemaal stoppen met werken tijdens of na de zwangerschap.

Reacties van de werkomgeving op de zwangerschap

Verschillende vrouwen vertellen over het melden van hun zwangerschap op het werk en de reacties die ze daarop kregen. Eén van hen vertelt dat ze bang was dat ze ontslagen zou worden op het moment dat ze zou vertellen dat ze zwanger was. Gelukkig werd er juist heel positief op haar nieuws gereageerd en werd er zwangerschapsverlof voor haar geregeld. Een andere vrouw vertelt dat haar collega’s in een vroeg stadium op de hoogte waren van haar zwangerschap omdat zij wisten wanneer de terugplaatsing plaatsvond. Hoewel ze het jammer vond dat ze het nieuws niet langer voor zichzelf kon houden,

 

was het ook prettig dat collega’s wisten waarom ze zich soms minder goed voelde. Ook Christa vond het fijn dat haar collega’s wisten dat ze zwanger was. Op deze manier kon er rekening met haar worden gehouden en hoefde ze geen nachtdiensten meer te draaien. Niet bij iedereen werd positief gereageerd op het zwangerschapsnieuws gereageerd. Zo vertelde Tanja dat ze het gevoel had dat ze zich bijna moest verantwoorden voor haar zwangerschap, omdat ze niet meer alle diensten kon draaien.

Functioneren op het werk tijdens zwangerschap

Veel vrouwen geven aan dat ze minder goed konden functioneren op hun werk. Sommigen hadden bijvoorbeeld last van bekkenpijn en deden het op het werk het rustiger aan en gingen af en toe even zitten. Amanda vond het jammer dat ze bepaalde fysieke werkzaamheden niet meer mocht uitvoeren. Tegelijkertijd voelde het ook als een opluchting, omdat dit beter voor haar was. Sommige vrouwen hadden last van rugpijn, hoge bloeddruk of (extreme) misselijkheid. Voor de één werkte het goed om gewoon door te werken, voor een ander om minder te werken, op vrijwillige basis te werken, om zich ziek te melden of om vervroegd met verlof te gaan. In sommige gevallen raadde de leidinggevende, de bedrijfsarts of de verloskundige aan om het rustiger aan te doen op het werk. Enkele vrouwen voelden zich door het minder werken of stoppen met werken sociaal geïsoleerd, omdat de wereld om hen heen doorging terwijl zij alleen thuis zaten. In de meeste gevallen reageerde de leidinggevende begripvol. Sommige vrouwen konden niet rekenen op begrip van hun collega’s. Zo vond Marije het lastig dat tijdens de zwangerschap op het werk hetzelfde van haar werd verwacht. Dat maakte het zwaar voor haar. Sanne kreeg geen begrip van haar collega’s toen zij de ziektewet in moest. Er werd over haar geroddeld en collega’s lieten niets van zich horen.

 

Dit deed haar verdriet. Andere vrouwen vertellen dat zij andere werkzaamheden zijn gaan verrichten. Dana maakte voorheen lange dagen en reisde veel; tijdens de zwangerschap deed ze liever kantoorwerk. Carian, die zwanger was van een drieling, ging met 20 weken halve dagen werken en is met 25 weken helemaal gestopt met werken. Hedy vertelt nog dat ze moeite had om toe te geven aan een rustmomentje en daardoor de neiging had om een tandje bij te zetten. Ze was bang om anderen met haar zwangerschap te belasten. Andere vrouwen vertellen dat ze tijdens hun zwangerschap onverminderd goed functioneerden op het werk. Zo voelde Claudia zich fit tot het eind. Ook Eva kon haar werk goed doen, maar heeft er in verband met de stressvolle aard van haar werk toch voor gekozen eerder te stoppen. Ook Jill en Anne konden hun werk nog goed doen. Anne vertelde dat ze het heel fijn vond dat dat haar nog lukte. Een aantal vrouwen benoemt dat zij vanuit hun omgeving opmerkingen kregen over het werken tijdens de zwangerschap. De omgeving vond het bijvoorbeeld niet verstandig dat de zwangere vrouw nog veel reisde voor haar werk of dat de zwangere vrouw te veel werkte. Voor meer informatie over werken tijdens de zwangerschap zie de websites van het RIMV en de Rijksoverheid.

Terug naar het werk na de bevalling

Een aantal vrouwen geeft aan het zwangerschapsverlof te kort te vinden. Hedy heeft ervoor gekozen onbetaald verlof op te nemen. Ze was blij dat zij dat kon doen, maar realiseert zich tegelijkertijd dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Zo vertelt Indira dat ze – hoewel ze het liefst langer thuis had willen zijn – weer aan de slag moest omdat zij kostwinner is. Andere vrouwen vertellen dat ze hun carrière of studie ‘on hold’ moe(s)ten zetten om voor hun kind te kunnen zorgen. Marije merkt op dat het lastig is om de balans te zoeken tussen de zorg voor een kind en het maken van carrière. Judith vertelt dat ze een dag minder is gaan werken om voor haar kind te kunnen zorgen. Ze verbaast zich erover dat ze zich hiervoor moet verdedigen terwijl haar man lovende reacties krijgt omdat hij eens in de twee weken vrij neemt om bij zijn kind te zijn.

 

Marije vertelt dat ze op haar werk mag kolven, maar dat ze niet betaald krijgt voor de uren die ze hierdoor niet kan werken. Andere vrouwen vertelden dat ze af en toe het gevoel hebben in een andere dimensie te leven, dat ze moeite hadden met schakelen tussen de verschillende bezigheden of dat ze het lastig vinden soms gas terug te moeten nemen. Een aantal vrouwen vertelt het prettig te vinden om (weer) te werken. Nathalie ervaart het werk bijvoorbeeld als ontspanning en vindt fijn om eens een ander gesprek te hebben.